- PUBLICITAT -

 

GCiE-Compromís presentem el nostre programa, i ho fem il·lusionats i convençuts. Amb la il·lusió i el convenciment que dóna saber que presentem un programa que pretén fer un Castelló més participatiu, més transparent, més sostenible i que pensa abans en les persones que no en els grans projectes.

PUBLICITAT

El programa que durant els pròxims dies presenten, els nostres candidats en tres parts, ‘EL Castelló participatiu’, ‘El Castelló sostenible’ i ‘Les 13 prioritats’, naix tant de les nostres idees com de les idees que els castelloners i les castelloneres ens han fet arribar mitjançant les xarxes socials i també en les diferents assemblees i cafés tertúlia realitzats com de ‘l’alcalde a clic a l’alcalde a un pam’ que hem organitzat.

Programa segona part

CASTELLÓ SOSTENIBLE

Creiem que les paraules, les idees i les propostes han d’anar acompanyades de fets, i així ho estem demostrant.

Podem dir en veu alta que vivim en una societat inclusiva i hem de fer-ho sabent que estem posant les eines perquè tota la ciutadania puga actuar amb igualtat d’oportunitats respecte els altres.

Per fer entre tots i totes un Castelló democràtic, valencià, del benestar social, de la prosperitat i de la qualitat de vida, us proposem les següents accions:

SOSTENIBILITAT SOCIAL

Hem centrat bona part dels nostres esforços en la millora de les polítiques de benestar, treballant en la potenciació dels valors inclusius, elaborant polítiques que afavorisquen la convivència de totes les castelloneres i castelloners, facilitant l’accessibilitat i l’autonomia de les persones amb diversitat funcional, sensibilitzant la població vers aquests col·lectius són feines que cal anar fent de forma continuada si volem ser una societat moderna i avançada.

Un poble amb més atenció als nostres majors: cal executar l’acord del ple de l’Ajuntament (a proposta de GCiE), de reutilitzar l’edifici blanc del ’Severí Torres’ per transformar-lo en Centre de Dia-Residència .

Amb més serveis socials: millora de la qualitat de vida dels malalts crònics i de llarga durada al seu domicili. Mantenir i millorar les accions per ajudar els malalts mentals i de drogodependències i les seues famílies.

Un poble del benestar social, de la fraternitat i de la solidaritat: la justícia social, les mesures d’igualtat, l’atenció als sectors més desprotegits, l’ajuda domiciliària, …

Posarem en marxa l’Espai Jove .

Invertirem el sòl públic que adquirisca l’Ajuntament en la construcció de VPOs .

Promourem la creació d’un Espai municipal d’habitatge que facilite la construcció i lloguer d’habitatges VPO en diferents espais de la zona urbana a preus assequibles, constituir una borsa de lloguer social i fomentar el cooperativisme de vivenda social per a la tercera edat.

Apostem per un model de convivència basat en el respecte als drets individuals i la consideració dels deures, el respecte dels horaris i el compliment de totes les ordenances municipals.

Un poble que aposta per la integració dels immigrants, perquè tinguen condicions laborals i socials dignes, amb els mateixos drets i les mateixes obligacions que qualsevol castelloner/a, sense cap tipus d’exclusió o marginació.

Un poble dels drets humans, la pau i llibertats fonamentals, amb els interessos públics i col·lectius per davant dels privats.

Un poble de la justícia social: aplicar la llei de la memòria històrica i eliminar el ‘monòlit’ de la plaça de l’ajuntament.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Continuar desenvolupant l’Agenda 2030 Local  amb la qual decidirem col·lectivament el model de desenvolupament urbanístic, paisatgístic i mediambiental de la zona urbana i del terme municipal.

Impulsarem energies renovables, implementant mesures d’eficiència energètica i racionalitzant els consums als edificis públics.

Seguir amb la millora de la informació a la ciutadania sobre l’Eficiència Energètica i Energies Renovables.

El model de poble : continuarem treballant en dos tipus de carrers, per al centre històric, sense delimitar el lloc per als vehicles i afavorint l’espai per a les persones i, per als carrers amples, on ampliarem voreres limitant l’espai per als vehicles. La nostra gestió municipal sempre estarà dirigida i pensada per a les persones.

Prioritzar zones preferents per a vianants i ciclistes a la zona urbana, de forma permanent o temporal.

Potenciar la ubicació d’empreses respectuoses amb el medi i productores d’energies renovables.

Fer el seguiment de la finalització de les obres pendents de la ronda sud/cementeri. Continuar insistint en l’execució de l’acord de ple (a proposta de GCiE) de construir la rotonda a l’altura del camí Santa Anna/Toscana .

SOSTENIBILITAT CULTURAL

Fer el seguiment de la construcció del nou centre del CEIP ‘Severí Torres’, fins aconseguir la seua finalització i posada en funcionament.

Hem recuperat l’edifici de la INMAVI, amb l’objectiu d’adequar una sala de conferències, exposicions i l’espai jove.

Continuar fomentant les investigacions sobre història local, contextualitzant i posant en valor el patrimoni arquitectònic, artístic i etnològic.

Seguirem protegint el patrimoni cultural i arquitectònic, conservant els edificis i casalots més emblemàtics del barri antic i del terme, entre ells el Califòrnia.

Volem un poble en el qual s’aplique la Llei d’ús i ensenyament del valencià i dinamitze la normalització lingüística de la nostra llengua, en els àmbits públics i privats, i que resolga el contenciós sobre el topònim ‘Castelló de la Ribera’.

Revitalitzarem la línia d’activitats culturals, introduint més debats plurals en els actes públics, més activitats dedicades als xiquets i xiquetes i més cooperació amb les escoles, l’institut, el centre ocupacional i l’escola d’adults.

Promourem la redacció del Reglament Fester Municipal amb la participació de totes les entitats festeres i cíviques. Un reglament,  amb més compromís cívic, que faça compatible el dret a la festa amb el dret al descans.

Impulsarem amb els Consells locals, l’ús de les instal·lacions de la nau multiús i de l’Espai Fester Alternatiu.

Continuarem donant al Consell Local de Festes la gestió dels actes festers de tot l’any. Impulsarem les activitats de les entitats festeres i cíviques del poble.

Volem un municipi que s’interrelacione millor i compartisca projectes supralocals amb els pobles del nostre voltant.

Crear, promocionar i difondre una agenda d’activitats culturals en la qual es contemplen tots els sectors de la població.

Gestionar una programació cultural anual en la qual es tinguen en compte totes les disciplines artístiques, així com l’organització d’accions que posen en valor la història, el patrimoni i la tradició oral local.

Relacionar Castelló amb els pobles del voltant a través de la cultura, la història i l’art.

Ampliar i millorar l’oferta d’activitats de la Biblioteca Pública Municipal amb activitats de foment lector per a tots els públics: públic infantil, juvenil i adults.

SOSTENIBILITAT ESPORTIVA

Millorarem els serveis esportius per possibilitar una millor forma física i una vida més saludable: amb horaris i usos de les instal·lacions per tots i totes.

Volem tindre piscina per a tot l’any i per a tots els usos : lúdics, aprenentatge, mèdics, fisioterapèutics, … i més sostenible en els seus manteniment i consum.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Per crear una ocupació estable, digna i ben remunerada, cal dinamitzar l’economia local amb mesures com:

Continuarem impulsant el Polígon, les tecnologies, el sector dels transports, la construcció de VPO i el creixement urbanístic ordenat.

Buscarem alternatives agroambientals als cítrics i promourem el camí per a l’agricultura del futur: més sostenible, de qualitat, pròxima i amb millor rendiment per al productor; noves formes per vendre millor els productes; matèries primeres de sempre i de noves per obtenir productes de futur: nous cultius,  la biomassa i els biocombustibles.

Buscar alternatives per protegir el medi agrícola: agricultura cooperativista.

Seguirem potenciant l’especialització, modernització i concentració del xicotet i mitjà comerç local.

Persistirem en l’objectiu de revitalitzar el Mercat Municipal en una galeria comercial per al xicotet comerç oberta de dilluns a dissabte.

Impulsarem mesures de formació financera, formació en TICs i ocupació local.

Volem promocionar el Polígon Industrial  millorant l’accés des de l’autovia, canviant l’enllumenat per tal d’abaratir el consum, millorant la visibilitat i la seguretat i equipant-lo amb un espai de serveis per als usuaris.

Promourem campanyes de publicitat del polígon per promocionar la seua ocupació.

Després de 4 anys i amb la nostra gestió al capdavant de l’Ajuntament el deute ZERO ha estat un objectiu aconseguit, a més a més, una bona gestió ens permetrà mantenir-lo per continuar sent un poble que creix en inversions, serveis i qualitat, el que ens permetrà congelar o baixar impostos.

Vota

- PUBLICITAT -