- PUBLICITAT -

 

Tarifes per al 2024

CN ha crescut amb més visites i més usuàries i usuaris que s’informen mitjançant el nostre diari, això ens encoratja per continuar millorant els continguts i sumar més col·laboradors.

El preu per aparèixer en la publicitat de Castelló Notícies és de 60 € mensuals més IVA.

En el cas de contractar tot el 2024, es pagarien 10 mesos i estarien tot l’any 2024.

Consulte més ofertes i possibilitats preguntant per Juanjo al telèfon 658 847 163.

- PUBLICITAT -