- INFORMACIÓ -

 

El preu per aparèixer en la publicitat de Castelló Notícies és de 30 € mensuals més IVA.

PUBLICITAT

Aquest mes si contracteu un trimestre, els tres mesos i l’elaboració dels baners un preu especial de 60 € més IVA.

Aquestes aportacions serviran per a mantenir el web, dominis, allotjaments i fer millores!

Els interessats podeu demanar més informació al tel. 684 413 013 i preguntar per Joanjo.

- PUBLICITAT -