- INFORMACIÓ -

 

Oferta mes d’octubre, novembre i desembre de 2022

PUBLICITAT

El preu per aparèixer en la publicitat de Castelló Notícies és de 30 € mensuals més IVA.

Aquest mes si contracteu un trimestre, els tres mesos i l’elaboració dels baners un preu especial de 75 € més IVA.

Aquestes aportacions serviran per a mantenir el web, dominis, allotjaments i fer millores!

Els interessats podeu demanar més informació al tel. 684 413 013 i preguntar per Joanjo.

Tarifes per al 2023

CN ha crescut amb més visites i més usuàries i usuaris que s’informen mitjançant el nostre diari, això ens encoratja per continuar millorant els continguts i sumar més col·laboradors.

El preu per aparèixer en la publicitat de Castelló Notícies és de 50 € mensuals més IVA.

En el cas de contractar tot el 2013, es pagarien 10 mesos i estarien tot l’any 2023.

- PUBLICITAT -