- PUBLICITAT -

 

GCiE-Compromís presentem el nostre programa, i ho fem il·lusionats i convençuts. Amb la il·lusió i el convenciment que dóna saber que presentem un programa que pretén fer un Castelló més participatiu, més transparent, més sostenible i que pensa abans en les persones que no en els grans projectes.

PUBLICITAT

El programa que durant els pròxims dies presenten, els nostres candidats en tres parts, ‘EL Castelló participatiu’, ‘El Castelló sostenible’ i ‘Les 13 prioritats’, naix tant de les nostres idees com de les idees que els castelloners i les castelloneres ens han fet arribar mitjançant les xarxes socials i també en les diferents assemblees i cafés tertúlia realitzats com de ‘l’alcalde a clic a l’alcalde a un pam’ que hem organitzat.

Programa primera part

CASTELLÓ PARTICIPATIU

Per fer realitat el procés de participació en el nostre poble ens comprometem a aplicar les propostes següents:

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Revitalitzar el Consell Local de Participació Ciutadana, posant en marxa els tres projectes de participació consensuats, en anteriors legislatures, per la Comissió d’Impuls de la Participació Ciutadana: Agenda d’activitats i ràdio participativa per internet .

Impulsar la Fira d’entitats com a activitat del món associatiu castelloner dins de la programació de la Fira de Castelló.

Continuar i millorar la retransmissió en directe dels plenaris municipals per streaming a internet.

Impulsar la creació d’associacions de veïns i fomentar el vincle i veïnatge mitjançant campanyes com ‘l’alcalde a un pam’.

Continuar amb l’Agenda Municipal de Prioritats per resoldre les del municipi, entre els diferents grups municipals, la ciutadania i els Consells Locals.

Millorar i ampliar el Servei d’Atenció a la Ciutadania per fer arribar les queixes veïnals directament a l’alcaldia i als regidors, aplicant criteris de qualitat i eficiència en la gestió dels afers públics.

Fer assemblees d’electors, periòdicament, perquè els càrrecs públics expliquen el treball realitzat i se’ls puga preguntar per valorar la gestió.

Impulsar les xerrades-debat plurals sobre temes d’interés municipal.

ELS CONSELLS LOCALS

Obrir tots els mitjans de comunicació públics a la participació de la societat castellonera.

Crear els Consells Locals Sectorials següents: Joventut, Cultura, Econòmic i Social.

Continuar impulsant i millorant el funcionament dels Consells Locals Sectorials actuals: Esports, Agricultura, Escolar, Festes, Medi Ambient, Benestar Social, Participació Ciutadana i promoure l’accés i la participació de la ciutadania.

Promoure els Consells de barris: calvari, barri antic, califòrnia, carretera, horts de llevant, el pla, …

Fomentar el Consell de Poble que incloga tots els membres de tots els Consells Locals.

PRESSUPOSTOS I PGOU PARTICIPATS

Informar periòdicament de la situació econòmica de la hisenda municipal.

Impulsar els pressupostos municipals participats .

Aplicar i/o acordar qualsevol reforma del Pla General Ordenació Urbana (PGOU) de forma participada.

LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TICs)

Continuar millorant la web municipal amb la possibilitat de realitzar més tràmits administratius, si cal,  per Internet i obrir de bat a bat la informació municipal.

El Miragall, xarxes socials, canals de difusió i web de participació ciutadana, són un espai de comunicació, que a més de les regidories i de l’Ajuntament, estan a disposició de la comunitat castellonera de forma gratuïta amb l’única limitació del respecte als altres.

Formar la ciutadania en l’ús d’Internet i de les tecnologies de la informació i de la comunicació, mitjançant cursos en diferents àmbits.

AJUNTAMENT PARTICIPATIU

Atorgar representació en la Junta Local de Govern a tots els grups municipals.

Aplicar la proposta de treball institucional a tots els regidors, amb les prioritats i responsabilitats, per implicar a tots els representants del municipi en la resolució de les necessitats més urgents i importants del nostre poble.

Fer debats sobre l’estat del municipi entre l’alcaldia i els portaveus dels diferents grups municipals.

Continuar aprofitant totes les dependències municipals per facilitar espais de reunió als  diferents col·lectius, organitzacions, entitats i associacions de l’àmbit municipal.

Continuar escoltant les propostes dels treballadors públics per millorar la gestió dels assumptes, l’atenció als ciutadans i la coordinació dels diferents departaments.

Vota

- PUBLICITAT -