PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

Qui reben les PEIS (Prestació Econòmica Individualitzades o Ajudes dels Seveis Socials)?

Recentment Clara Gómez Talens ha realitzat un treball final de carrera sobre aquest tema, qui reben les PEIS a Castelló i d’aquest estudi que picant ací podeu veure es poden traure algunes conclusions.

El que primer analitza Clara són els resultats obtinguts per mitjà de les PEIS que segons ella és una informació objectiva, la qual ens mostrarà durant els anys 2017, 2016 i 2015, l’evolució que hi ha hagut a la localitat de Castelló, a través d’elles podrem respondre a preguntes com: quantes ajudes s’han realitzat, si ha sigut a més homes que a dones, quants estrangers han rebut l’ajuda, entre altres qüestions.

Per a analitzar les dades de les PEIS Clara va començar per l’any 2015 fins al 2017, i dins del treball comenta amb gràfics tot allò que li ha paregut interessant i que puga repercutir en la investigació.

Llegint l’informe, cosa que recomanem, ens crida l’atenció unes dades que una gran majoria de gent sol pensar al contrari i són les que ací baix en aquest gràfic exposem:

Dins del treball també trobareu una anàlisi de les entrevistes festes molt interessant.

Gràcies Clara Gómez Talens pel teu interessant treball.

Redacció CN

Publicitat