- INFORMACIÓ -

 

Per al curs 2020 / 2021 la Conselleria d’Educació augmenta l’oferta dels estudis de Formació Professional amb la implantació de 48 cicles formatius a tota la Comunitat Valenciana. D’entre ells, hi ha un que es desenvoluparà al nostre institut, en concret “Atenció a persones en situació de dependència”, Grau Mitjà de la família “Serveis socio-culturals i a la comunitat.

PUBLICITAT

Al finalitzar aquest grau es poden exercir ocupacions relacionades amb l’atenció de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis, en centres d’atenció psiquiàtrica, residències de majors i persones amb discapacitat, o fins i tot, teleoperador/a de teleassistència.

Cal insistir en el fet que, en l’actualitat, l’FP són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat actual de demanda d’ús de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals. És, per això, iniciar projectes com aquest a l’IES Vicente Gandia, perqué volem acompanyar el nostre alumnat cap a aconseguir un futur millor seguint el traçat que va marcant la nostra societat, tan dinàmica i canviant.

Enhorabona a tota la Comunitat Educativa i siga benvingut aquest cicle!

Aureli Chorro Vila
Director

- PUBLICITAT -