- PUBLICITAT -

 

Amb motiu de les pròximes festivitats de la pasqua (14, 15 i 18 d’abril), la recollida de voluminosos i mobles es farà al matí del dissabte, 16 d’abril.

PUBLICITAT

És molt important recordar, els usuaris que han sol·licitat el servei de recollida, podran treure-los en les proximitats dels seus domicilis i sense obstruitr els pas per les voreres en l’horari que els indique l’empresa de recollida,  el matí  del mateix dissabte, 16 d’abril.

Així mateix, us recordem que sols es poden treure voluminosos i mobles els dies 1 i 15 de cada mes. Cal avisar als telèfons i serveis del web municipals amb 48h antelació als dies de recollida per què el servei de recollida passe pel seus domicilis.

Formulari de Recollida de Residus Voluminosos

Com que els darrers dies s’han produït  abocaments de voluminosos en les proximitats dels contenidors d’algunes zones del poble, us recordem que la resta dels dies del mes NO es poden deixar al carrer voluminosos ni mobles,  ni prop dels contenidors.  En tot cas,  s’han de portar directament a l’ecoparc pels mateixos usuaris, aprofitant les bonificacions de la Taxa de Tractament del Consorci Ribera i Valldigna. L’incompliment de la norma pot ser objecte de la pertinent sanció.

Per obtenir més informació podeu clicar ací per accedir a la notícia relacionada:

Nova recollida de residus voluminosos

- PUBLICITAT -