- PUBLICITAT -

 

Publicada en Levante-EMV, pàgina ‘Panorama’, en “Qüestió de llengua”, 02 de maig de 2022.

Leo Giménez

Com que tinc un familiar que acaba de posar-se a viure, en parella, amb la nóvia, em pregunte si són novençans o si esta denominació no és aplicable a qui no passa per davant de l’autoritat civil o religiosa per a sancionar la seua unió de parella.

Com sabem, en valencià, en primera accepció, un «novençà» i el seu femení, «novençana», és ‘que ha contret matrimoni fa poc de temps’, definició registrada en el Diccionari normatiu valencià. En eixe sentit, també l’arrepleguen els altres diccionaris valencians, el Diccionari català-valencià-balear i el recull lèxic El valencià de sempre, d’Eugeni S. Reig.

PUBLICITAT

«Demà tornen els novençans del viatge de nóvios». En este significat de ‘noucasats’, la veu «novençà»/«novençana» és singular i molt pròpia de la parla valenciana. També té el sentit més general en tot el diasistema valencià-català de ‘nou o principiant en alguna cosa’, «Encara és novençà en la faena, li falta experiència».

Leo Giménez

- PUBLICITAT -