- PUBLICITAT -

 

Llaurant la Llengua és un espai periòdic, didàctic i divulgatiu amb unes gotetes d’orgull molt nostre, on Leo Giménez, ens mostrarà paraules, expressions, accepcions, estructures i formes que usades normalment en la parla quotidiana, no estaven considerades com a normatives.

Leo, és diplomat en Magisteri, especialitat en valencià, i màster en assessorament lingüístic per la Universitat de València.

Va ser alcalde del seu poble, Antella, és col·laborador en diversos diaris escrits i digitals com Riberaexpress d’on procedeixen estos articles, actualment és veí del nostre poble.

PUBLICITAT
Foto: Valerià Benetó

Al buit

La locució al buit, a banda d’altres sentits, significa ‘amb eliminació total de l’aire de l’interior d’un envàs’, ‘una manera d’envasar, sense aire’, “Este producte està envasat al buit”. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat esta locució, en el sentit referit, en el Diccionari normatiu valencià. 

Mantinença

El terme mantinença significa manutenció, ‘donar (a algú) els mitjans necessaris per a viure, especialment els aliments que li calguen’, “Ell es va encarregar de la mantinença de les dos germanes fins que es feren majors’. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha arreplegat esta paraula en el Diccionari normatiu valencià. També registren este vocable el Diccionari valencià  (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

Han emprat el vocable mantinença Enric Valor, Eugeni S. Reig i Emili Casanova, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià. 

Pilates

El vocable pilates fa referència a ‘mètode d’entrenament físic, ideat pel fisioterapeuta alemany Joseph Pilates, que consistix en un conjunt d’exercicis suaus que combinen força, resistència i flexibilitat, destinats a enfortir i estirar els músculs sense augmentar-ne el volum’. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha inclòs esta veu en el Diccionari normatiu valencià.

Han emprat la paraula pilates Núria Roca, Jovi Lozano, Francesc Bodí, Vicent Borràs, Joan Baptista Durà i Vicent Marco, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià.

 Pontejar

El verb pontejar significa, en un sentit físic, ‘fer un pont en un circuit elèctric’, “Han pontejat el comandament i s’han endut l’auto”. En un sentit figurat, pontejar és ‘botar-se l’orde jeràrquic i recórrer a una instància superior per a resoldre un assumpte’, “Has pontejat el cap del departament i t’has dirigit directament al secretari municipal. No està molt bé això”. 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en el Diccionari normatiu valencià. També registren el verb pontejar, amb diferents significats, el Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.

Leo Giménez

- PUBLICITAT -