- PUBLICITAT -

 

El divendres dia 6 de setembre 2019, es convoca l’Assemblea General extraordinaria de socis de l’AFA – RESPIR

Hora : a les 18:30h. de la vesprada primera convocatoria 19:00h. de la vesprada, segona convocatoria.

LLOC: a l’Aula de Respir, Llar de Jubilats.

PUBLICITAT

ORDE DEL DIA :

. – Situació actual de l’ associació

.- Presentació a la assemblea dels acords de la junta directiva

.- Ratificació de l`assemblea dels acords de la junta directiva

.- Precs i preguntes

La junta
AFA Respir

- PUBLICITAT -