- PUBLICITAT -

 

Alvaro Armengol Moscardó, Rector de Castelló

Veïns i germans de Castelló, Ens preparem estos dies per a celebrar la festa major del poble en honor al Santíssim Crist dels Prodigis, entorn de la qual celebrem també la memòria dels nostres patrons, els sants Abdó i Senent i la Mare de Déu dels Dolors. És digne d’admiració l’arrelament de la devoció al Santíssim Crist entre nosaltres, fet que queda patent al llarg de la història per quatre esdeveniments importants que manifesten este sentir: El primer, que al llarg de la història alguns documents significatius duen el nom del Santíssim Crist, sobretot els llibres de Fàbrica antics, que normalment prenien el nom de la parròquia. Al nostre poble, almenys el que encara existix, du el nom del Santíssim Crist. El segon, el gran agraïment i reconeixement que al nostre poble degué tindre sant Joan de Ribera, arquebisbe de València, patriarca de Constantinoble i virrei de València, quan probablement va regalar la imatge del Santíssim Crist dels Prodigis, cosa que solia fer en les seues visites pastorals com a mitjà d’evangelització cristològica. En la façana lateral de la parròquia, en la porta tapiada, es troba al capdamunt l’escut del Patriarca, l’únic –exceptuant el del municipi– que ha subsistit als avatars de la història.

PUBLICITAT

En tercer lloc, ¿com no recordar don José Tortosa, vicari de la nostra parròquia que, al costat dels festers d’aquell any, amb gran entusiasme i esforç, va portar una comparsa de la seua ciutat natal d’Alcoi, per tal de promoure els Moros i Cristians al nostre poble i així enaltir la festa al Crist dels Prodigis i als Patrons? ¿Qui ens havia de dir que anys després celebraríem la nostra festa amb tanta força i esplendor? I, en quart lloc, el fet important que el calendari civil de la nostra localitat declare este dia festa local. Per tot això, crec que és important viure plenament estes festes en tota la seua esplendor, la mateixa en què sempre les ha sentides i viscudes el nostre poble, encara que de formes diferents. Que, en contemplar la Santíssima imatge del Crist, se’ns moguen dins de cada u entranyes de misericòrdia; que ens impulse a buscar sempre la justícia, a defensar sempre la dignitat integral de les persones i a buscar sempre el bé comú i no interessos particulars que al final ens porten a convertir l’home en objecte i no en subjecte constructor de la societat. Gràcies a cada u pel vostre esforç desinteressat, pels vostres afanys i per les incomoditats que potser al llarg d’estos dies sofrireu alguns. Gràcies per fer que cada any esta festa siga una realitat. Visquem-la en el respecte, la comprensió i l’harmonia. Fem festa verdadera i visquem-la en plenitud.

Felicitats a tots.

- PUBLICITAT -