- PUBLICITAT -

CN | Per Eva Remolina | AMIC

La sang està composta per diversos components, entre ells, glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i plasma. Però el que fa que la sang sigui tan complexa són els antígens presents en la superfície dels glòbuls vermells, que determinen els diferents tipus de sang. Aquests antígens poden ser A, B, AB o O, i es combinen amb els anticossos presents en el plasma.

El sistema de tipus de sang ABO és crucial per a determinar la compatibilitat en transfusions de sang. Les persones amb sang de tipus A, tenen l’antigen A a la superfície dels seus glòbuls vermells, mentre que aquelles amb sang de tipus B tenen l’antigen B. Aquelles amb sang de tipus AB tenen tots dos antígens, i aquelles amb sang de tipus O no en tenen cap. A més, totes les persones tenen anticossos que reaccionen amb els antígens que no tenen.

La compatibilitat en les transfusions de sang es basa en aquests antígens i anticossos. Per exemple, una persona amb sang de tipus A només pot rebre sang de tipus A o O, ja que si rep sang de tipus B o AB, els seus anticossos atacaran els glòbuls vermells estranys. De manera similar, una persona amb sang de tipus AB pot rebre sang de qualsevol mena, perquè no té anticossos contra cap dels antígens A o B.

Un altre factor crucial és el sistema Rh, que determina si una persona és Rh positiu (+) o Rh negatiu (-). Això també afecta la compatibilitat en transfusions de sang i en el cas de donacions d’òrgans.

La importància de comprendre els tipus de sang i la seva compatibilitat rau en la capacitat de salvar vides a través de transfusions de sang i donacions d’òrgans. Les transfusions de sang són essencials en casos de pèrdua de sang per accidents, cirurgies, malalties cròniques i trastorns sanguinis. La donació d’òrgans també depèn de la compatibilitat de tipus de sang per evitar el rebuig.

A més, el coneixement dels tipus de sang és fonamental en l’atenció mèdica prenatal. En els casos en què una mare té un tipus de sang Rh negatiu i el seu fill és Rh positiu, hi ha risc de reacció immunològica que pot afectar els embarassos posteriors.

- PUBLICITAT -