- PUBLICITAT -

 

S’ha de compensar l’aigua que deixa d’anar al riu per la modernització dels regadius

En el Dia Internacional d’Acció pels Rius, celebrat el passat 14 de març, Xúquer Viu ha reclamat que en el nou Pla Hidrològic, que s’està elaborant i que tindrà validesa de 2022 a 2027, s’augmente el cabal ecològic dels nostres rius i zones humides. El Xúquer, l’Albaida, l’Albufera i la resta d’ecosistemes aquàtics han d’augmentar el cabal ecològic i la qualitat de les seues aigües.

En la visita que el dissabte va fer Xúquer Viu es va poder comprovar l’insuficient cabal que flueix al pas per la població de Sumacàrcer. En l’actual Pla Hidrològic el cabal ecològic en un dels punts claus del Xúquer, que és Antella, té un cabal ecològic de 1’80 m3/segon, inferior al 5% del cabal que porta el Xúquer en règim natural. Des de Xúquer Viu es considera, que per complir la Directiva Marc de l’Aigua, els cabals ecològics haurien de suposar, com a mínim, un 10% de l’aigua que porta el riu en règim natural.

PUBLICITAT

Xúquer Viu exigeix igualment s’ha de compensar al riu per l’aigua que deixa d’anar al Xúquer com a conseqüència de la modernització del regadius, al reduir-se de manera molt important els sobrants, a l’igual que passa amb les eixida dels aqüífers al mar per evitar la intrusió salina. Aquesta compensació de cabals, que sí està prevista per a l’Albufera per la Confederació, no està contempla per al riu ni per a evitar la intrusió salina.

Cal dir que el pròxim Pla Hidrològic, que eixirà a consulta pública el pròxim mes d’abril, i comprendrà el cicle de 2021 a 2027, té gran importància ja que per al 2027 les nostres masses d’aigua (rius, aqüífers i zones humides) han de assolir un bon estat ecològic, quan ara, a falta de 6 anys, falta molt per arribar a eixe bon estat. Per això aquest nou Pla Hidrològic ha de tindre com objectiu fonamental la millora ambiental dels nostres ecosistemes aquàtics, en quantitat i en qualitat.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’ha compromés a un augment dels cabals ecològics, hui en dia clarament insuficient, però Xúquer Viu tem que aquest augment no siga el necessari, donades les pressions de distints sectors amb interessos econòmics per limitar aquest cabal.

Cal revisar, augmentant de manera significativa, els actuals cabals ecològics del Xúquer, que no es corresponen amb la importància i cabal natural, especialment en el seu curs baix, tant en l’eixida de Tous, com en els assuts d’Antella (punt clau), Sueca, Cullera i la Marquesa. S’ha d’augmentar, també, el cabal de l’Albaida per garantir la seua connexió amb el riu, que ha estat interrompuda en nombroses ocasions en estiu. Igualment en la resta de rius han de revisar-se a l’alça el cabals ecològics, com és el cas del Magre, el Sellent o el Canyoles.

Respecte a l’Albufera, Xúquer Viu demana un increment del cabal ecològic ja que l’actual és clarament insuficient, sobretot en un context de canvi climàtic i de reducció de les aportacions hídriques. Xúquer viu proposa augmentar eixos cabals fins a 250 hm3/any, dels quals una proporció significativa, al voltant de 100 hm3, hauria de ser aigua de bona qualitat procedent directament del Xúquer i no condicionada a la modernització de regadius. La quantitat d’aigua que s’aporta mitjançant aquesta modernització aniria a compensar a l’Albufera del sobrants que deixaran d’anar al llac i no suposa noves aportacions.

- PUBLICITAT -