INFORMACIÓ DE CASTELLÓ NOTÍCIES

 

CONCURS PER A LA ADQUISICIÓ D’HABITATGES PER L’AMPLIACIÓ DEL PARC PÚBLIC 2020

La Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana obliga a disposar dels mecanismes apropiats per a fer efectives les mesures dirigides a garantir progressivament el dret a un habitatge digne i assequible, entre les quals es troba l’increment i millora del parc públic d’habitatge.

Els pressupostos de la Generalitat inclouen una dotació pressupostària per a l’adquisició d’habitatges amb la finalitat d’ampliar el parc públic amb destinació al lloguer.

Després de l’aprovació de la modificació del plec de condicions i procediment que van regir el primer concurs d’adquisició d’habitatges (2018), així com la despesa corresponent, la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha resolt convocar el segon concurs amb subjecció a les clàusules contingudes en el citat plec millorat.

Es recorda que només s’admetran ofertes d’habitatges localitzats en els municipis amb major demanda contrastada d’habitatge públic segons dades autonòmiques, relacionats en la llista publicada (Annex 9 del Plec de condicions).

PUBLICITAT

Correu electrònic de contacte: adquisicionviviendas2020@gva.es

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2020, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es convoca un concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.

Concurs per a l’adquisició d’habitatge en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.

PLEC de condicions que ha de regir el concurs per a  la adquisició d’habitatges en municipis de la Comunida Valenciana per a la seua incorporació al parc públic de la Generalitat.

F.A.Q. PREGUNTES FREQÜENTS

Procediment i tràmit telemàtic per al concurs per a l’adquisició d’habitatges en municipis de la Comunitat Valenciana per a la seua incorporació al parc públic d’habitatges de la Generalitat. 

Relació de municipis amb major necessitat d’habitatge amb finalitats socials

Si teniu dubtes i necessiteu qualsevol aclariment podeu contactar amb l’Alcaldia.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací