- INFORMACIÓ -

 

Participa a les Albades 2022 aportant els teus temes per a la nit del 23 d’agost.

PUBLICITAT

El cant d’albades es caracteritza per tenir una temàtica satírica i humorística. Es poden utilitzar per ‘lloar’ (alabar) o ‘criticar’ persones, institucions o situacions que es donen en la vida diària d’un poble qualsevol. Als músics (un dolçainer i un tabaleter com a mínim) i al ‘cantaor’, els acompanya sovint el ‘versaor’, que és qui inventa els versets que interpreta el ‘cantaor’. Prové de pràctiques musicals urbanes de carrer ja documentades en el segle XIV, en les quals es dedicaven cançons a personatges destacats.

Des de l’Ajuntament ens agradaria que la ciutadania aportara temes per a la realització de la Nit d’Albades d’enguany.

És per això, que us proposem el següent:

Totes aquelles persones que desitgen aportar idees per a temes relacionats amb la vida del nostre poble, dient i comentant el tema a tractar per a la Nit d’Albades, podran fer les seues aportacions enviant-les a través del formulari que podeu trobar picant ací.

Termini: Divendres 19 d’agost

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -