- PUBLICITAT -

 

S’ha habilitat una nova ferramenta de la Generalitat Valenciana per a l’admissió escolar a qualsevol etapa educativa de forma ràpida i senzilla. Es pot consultar a la pàgina de telematrícula.

La Conselleria d’Educació ha activat la web: http://telematricula.es per a tramitar l’admissió telemàtica des de casa. Aquesta serà una manera ràpida i senzilla.

El primer pas que heu de fer és obtindre la clau d’admissió. Recorda que necessitaràs un usuari diferent per cada alumne per al qual sol·licites plaça en aquesta convocatòria telemàtica.

En la finestra clau d’admissió es demanarà:

El número del DNI del pare, mare o tutor legal del sol·licitant
El número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI)
La data de naixement de la persona sol·licitant
L’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior
Una adreça de correu electrònic

Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’usuari i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que han de matricular.

És important que es conserve la clau d’accés que compta amb un usuari i una contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals.

Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic de la finestra ‘Procés d’Admissió’ en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de manera preferent. Cal recordar que es poden triar fins 10 opcions per fill/a.

La clau d’accés la pots sol·licitar a partir del 8 de juny per a les etapes d’Infantil i Primària, i a partir del 17 de juny en la resta d’etapes educatives.

Amb l’usuari que generes podràs presentar la sol·licitud d’un únic participant en cada convocatòria telemàtica. Per tant, si necessites presentar la sol·licitud de diversos alumnes, hauràs de generar un usuari diferent per a cadascun d’ells.

Les opcions d’identificació seran les següents:

Identificació per DNI o NIE (targeta d’estranger, permís de residència o certificat de registre de ciutadà de la Unió).
DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.

Si no pots identificar-te amb cap de les opcions indicades has d’acudir al centre educatiu que vols sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la teua identitat.

Dins del portal podràs trobar resposta a totes les possibles preguntes.

Noticia relacionada: Admissió d’alumnat d’educació infantil 2 i 3 anys 2020-21

- PUBLICITAT -