- PUBLICITAT -

 

Anunci Ple Ordinari hui dijous 16 de setembre, suspés el directe en temps real (streaming) a través de YouTube del Ple Ordinari de hui per problemes tècnics.

Disculpeu les molèsties.

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessió ordinària al Saló d’Actes de la Casa Consistorial hui 16 de setembre de 2021, dijous, a les 20.00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, NO es transmetrà en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube per problemes tècnics.

ORDRE DEL DIA

Aprovació esborrany acta sessió anterior (sessió 15 de juliol de 2021)
Dació compte de Resolucions d’Alcaldia
Informació Regidories
Aprovació Modificació de Crèdit 25/2021
Aprovació Convenis Cessió Gratuïta i Anticipada Ronda Sud-Cementeri i Ronda Sud-Salvador Pons
Torn obert de paraula: precs i preguntes

Castelló, 10 de setembre de 2021

Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -