- PUBLICITAT -

 

Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre en l’exercici 2021

Objecte del tràmit

La present convocatòria té per objecte subvencionar als municipis de la Comunitat Valenciana, directament o a través de les mancomunitats i consorcis en els quals estiguen integrats, la realització de la campanya per al control del mosquit tigre, que haurà d’efectuar-se necessàriament l’any 2021.

D’acord amb el que s’estableix en la present convocatòria, es farà front a les despeses dels tractaments de lluita contra el mosquit tigre (Aedes albopictus) en els municipis de la Comunitat Valenciana en els quals s’haja detectat la presència d’aquest vector o amb major risc de ser colonitzats per aquest.

PUBLICITAT
- PUBLICITAT -