- PUBLICITAT -

 

L’Ajuntament de Castelló mitjançant un edicte informà públicament sobre l’exhumació de restes cadavèrics soterrats en el cementeri municipal per a la seua identi-ficació a efectes de memòria democràtica.

Segons l’edicte publicat hui 14 de febrer de 2019, tenint el coneixement de que al cementeri d’aquest municipi hi ha soterrats des de la guerra civil uns huit membres del Cos de Carrabiners, en referència a l’expedient de Memòria Democràtica iniciat per este ajuntament, d’exhumació i identificació, es fan públiques les seues següents dades, als efectes de que les persones interessades, i especialment els seus descendents directes fins al tercer grau, puguen al•legar la seua oposició o tot allò que estimen pertinent durant el termini màxim d’un mes des del dia següent al d’esta publicació.

PUBLICITAT

Vicente Asins Romaguera, natural d’Almussafes (València), data de defunció: 25/12/1938.
José Martín Arias, natural d’Illescas (Albacete), data de defunció: 01/01/1939.
Antonio Sanchis Falcó, de Monover (Alacant), data de defunció: 04/01/1939.
Francisco Cebriá Serrador, de Silla (València), data de defunció: 16/01/1939.
Juan Quiles Costa, de València, data de defunció: 25/02/1939.
Salvador Querol Pesudo, de Tarragona, data de defunció: 11/03/1939.
Francisco Soto Carreró, natural de Granada, data de defunció: 15/03/1939.
Constancio Cardo (o Cant) Suma, de Sotoca (Cuenca), data de defunció: 28/03/1939.

El que es fa en compliment de l’article 13 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de Memòria Històrica, i 8 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i para la convivència de la Comunitat Valenciana.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -