- PUBLICITAT -

 

Resultat valoració tercer exercici (Exposició i defensa programació i unitat didàctica) del procés selectiu d’una plaça de Mestra/Direcció de l’Escola Infantil Municipal en qualitat de laboral fixe mitjançant Concurs-Oposició de l’OOP 2020.

Es fan públics els resultats del tercer examen realitzat el passat dimarts dia 20/04/2021, al procés selectiu per a cobrir una plaça de Mestre-/Direcció de l’Escola Infantil OOP 2020 mitjançant concurs-oposició, consistent en la defensa de la programació i l’exposició de contingut d’una unitats didàctica donant per finalitzada la fase d’oposició i s’obri un termini de cinc dies hàbils ( fins el dia 29/04/2021 inclòs)  per a perquè les persones aspirants que han superat totes les proves, presenten els documents acreditatius dels mèrits que s’han de valorar a la fase de concurs, per a procedir a la seua baremació, d’acord amb allò establert en la Base 11.

Per a consultar tots els documents piqueu ací

- PUBLICITAT -

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací