- PUBLICITAT -

 

Resolució de les al·legacions presentades a la correcció del primer exercici del procés selectiu tres places de Tècnic/a Educació Infantil per a l’Escola Infantil Municipal en qualitat de laboral fixe mitjançant Concurs-Oposicó de l’OOP 2020.

PUBLICITAT

Resolució de les al·legacions presentades a la correcció del primer exercici del procés  selectiu concurs-oposició de tres places de Tècnic/a d’Educació Infantil per a l’ Escola Infantil de l’Ajuntament de Castelló.

Es senyala com a data el proper dimarts 27 d’abril de 2021 a les 10.30 h, a l’edifici de la Casa de la Cultura en C/ la Séquia, nº 16 de Castelló (València); quedant convocades totes les persones opositores que han obtingut un resultat de 5 o superior per a la realització del segón exercici: DESENVOLUPAMENT TEMA ESCRIT.

Per a consultar tots els documents piqueu ací

- PUBLICITAT -