- PUBLICITAT -

 

L’Ajuntament de Castelló vol donar a conèixer a la ciutadania que, des dels primers moments de la crisi, moltes empreses, negocis i professionals, de diferents àmbits del comerç local, donaren tot el seu material de protecció a l’Ajuntament. Aquest material s’ha utilitzat per pal·liar la necessitat de protecció del personal al servei del poble (Policia Local, Serveis Socials, Ajuda Domiciliària, brigades municipals …).

PUBLICITAT

Per la qual cosa, en aquests moments, eixes empreses i professionals ja no disposen de cap material de protecció, ni per a ells ni per a la seua clientela, més que el que es puga adquirir per qualsevol persona als establiments de productes sanitaris, d’acord amb el que disposen les autoritats sanitàries per al seu control, distribució i venda a la població.

Aprofitem l’ocasió per reiterar la nostra consideració i reconeixement a totes estes empreses i professionals per la seua desinteressada disponibilitat i cooperació, al temps que els donem les gràcies per la seua manifesta solidaritat amb la ciutadania.

Així mateix, assumint el nostre compromís de servei a la ciutadania, us mantindrem puntualment informats i  assabentats, com estem fent fins ara, de les decisions que prenguen les autoritats sanitàries al respecte de les mesures de protecció i prevenció de Salut Pública  a aplicar a la nostra localitat.

- PUBLICITAT -