- PUBLICITAT -

 

Per Ecocosas.com / AMIC

PUBLICITAT

La majoria d’empreses i organitzacions no governamentals que compren els telèfons usats per a reciclar-los, utilitza el mateix procés. Primer separen els mòbils que es poden tornar a utilizar (i que envien a països en vies de desenvolupament), dels que no es poden arreglar i que són destinats al reciclatge.

De cada mòbil és possible reciclar fins a un 90%, una xifra inusualment alta per a un aparell electrònic. Concretament, la major part del reciclatge és plàstic, seguit de vidre i diferents metalls pesants que cal separar durant el procés. Per a aconseguir-ho, un cop arriben a la planta de reciclatge, primer es classifiquen i es retiren tots els elements nocius, a continuació es trituren tots els materials i finalment, la pasta resultant, se sotmet a un procés de selecció mitjançant imants i calor que fa que els diferents materials se separin i siguin aptes per a la reutilització.

- PUBLICITAT -