- PUBLICITAT -

 

Castelló està d’enhorabona, un nou llibre parla d’ell, el tema no per conegut deixa de ser important, al contrari, el treball minuciós i constant del seu autor, Àlvar Sentandreu, historiador per vocació, que plasma en les seues publicacions els fets històrics que li han sigut transmesos oralment per qui els visqueren que, amb la informació trobada als arxius, li permeten mostrar-nos la nostra història des d’un punt de vista més certer i humà.

PUBLICITAT

En aquest llibre, l’autor fa un recorregut des de la fundació del Cuerpo de Carabineros, passant per la creació de la Sección Sanitaria del Cuerpo de Carabineros, fins a la instal·lació d’un hospital en Villanueva de Castellón, a hores d’ara Castelló (València).

Una investigació històrica que va començar amb un interés purament familiar, que va seguir amb un interés local amb algunes publicacions, per a continuar amb una investigació dins de les Assemblees d’Història de la Ribera de la Universitat de València i que després va passar a ser d’interés nacional, ja que els carabiners de l’Hospital, metges, practicants, infermeres, tropa, pacients i difunts d’aquest, eren de tot arreu de la geografia espanyola. Gràcies a la memòria del carabinero Morera, més tard conegut al poble com el metge Don Constantino Morera (1918-2016), l’autor ha aconseguit reunir com era aquest Hospital, un dels millors en aquesta època, tant en recursos humans com materials. També ha recollit altres testimonis, tant de gent que va conéixer l’Hospital, com dels familiars dels carabiners. El seu recorregut per diferents arxius de tota la geografia i la consulta amb diferents historiadors que han treballat la temàtica, ha acabat d’arrodonir aquest treball.

Don Constantino Morera (1918-2016)

Sense oblidar-nos dels decrets dels carabiners publicats als diferents butlletins i transcrits al llibre.

Tot en conjunt, ens dona una idea de com es va viure aquesta època tan tràgica de la nostra història, com la van viure els nostres avantpassats i el final, la rendició de l’Hospital, en la que l’autor ens transcriu tota la dotació del mateix que va passar la darrera revista i la rendició del poble. Tota una part del nostre passat que l’autor ha pogut anar recollint i que anava quedant-se oblidada. Si hem començat aquest escrit donant l’enhorabona a Castelló, ara li la donem a Àlvar per mil coses que ha demostrat, pel rigor de la seua investigació, callada i tenaç, i per què en el tema dels carabiners, és un referent, una autoritat, i no vull acabar aquestes paraules sense dir-los a tots vostés que el llibre és autopublicat, que el podeu trobar picant ací o damunt de la imatge o en Amazon.

També el veurem aviat a les prestatgeries de la Biblioteca Municipal ‘Joan Fuster’?, i que el pagarà l’autor “a sus expensas“?, o l’Ajuntament per intentar de tractar a tots per igual…?

- PUBLICITAT -

Un comentari

  1. “També el veurem aviat a les prestatgeries de la Biblioteca Municipal ‘Joan Fuster’?, i que el pagarà l’autor “a sus expensas“?, o l’Ajuntament per intentar de tractar a tots per igual…?”

    Tractar a tots per igual és fàcil, el primer pas és vindre a l’ajuntament i posar en coneixement de que s’està fent un treball.

Comments are closed.