- PUBLICITAT -

 

Es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021 per persones majors puguen obtenir directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Segons la RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2020, de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2020-2021 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de graduat o graduada en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana. [2020/8586]

Article 1. Convocatòries
Article 2. Requisits de participació
Article 3. Procediment i termini de presentació de la sol·licitud d’inscripció
Article 4. Documentació acreditativa
Article 5. Persones participants amb diversitat funcional
Article 6. Llistes de persones admeses i excloses
Article 7. Publicació dels resultats i procediment de revisió i reclamació
Article 8. Documentació administrativa de la prova
Article 9. Proposta d’expedició del títol de Graduat en Educació Secundària

Tipus:

ORIGEN DE DISPOSICIÓ: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
GRUP TEMÀTIC: Autoritzacions administratives
DESCRIPTORS: Temàtics: examen

Per accedir a tota la informació piqueu damunt de la imatge de baix.

PUBLICITAT

Font de la informació: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

- PUBLICITAT -