- INFORMACIÓ -

 

“PROGRAMA VACANCES SOCIALS GVA 2020”

PUBLICITAT

Requisits per a l’exercici 2020:

1. Podran sol.licitar-ho les persones majors de 65 anys, o les persones majors de 60 sempre que aquests siguen pensionistes abans del 31 de desembre de 2019, individualment o acompanyades del seu cònjuge o parella de fet (inscrits en el corresponent registre) i/o d’un familiar-fill/a amb discapacitat a càrrec que tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 45 %.

No s’admetran les sol·licituds de menors de 60 anys ni entre 60 i 64 que no siguen pensionistes. Sí que podrà ser menor de 60 el/la cònjuge acompanyant i/o el (fill/a) familiar amb discapacitat a càrrec, sempre que el sol·licitant principal complisca tots els requisits.

2. S’exigeix que els participants (tant sol·licitants com acompanyants) estiguen empadronats a la Comunitat Valenciana, a més han de valdre’s per si mateixos i no patir trastorns o alteracions de comportament que puguen alterar la normal convivència en establiments públics.

3. La sol·licitud s’ha de presentar, amb els dades personals i adreça, tot clar i complet, amb les signatures corresponents de tots els participants i dins del termini establit.

Termini de sol·licituds per a l’exercici 2020:

PREOMPLIDES:

-Els usuaris inscrits en l’últim exercici reben, aproximadament al mes de maig, una sol·licitud preemplenada a fi que emplenen les dades pertinents, corregisquen si n’hi ha algun error, signen la sol·licitud (cada una de les persones que formen part de la sol·licitud) i la presenten per a poder continuar en el programa l’any 2020, preferentment abans de la data que s’indica en aquesta. I sempre abans que acabe el termini de presentació.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS de vacances socials per a majors per a l’any 2020 FINALITZA EL 5 DE JULIOL DE 2019

Les sol·licituds, siguen preemplenades o noves, amb registre d’entrada posterior a aquesta data, seran denegades per fora de termini.

Informació i descàrrega de la sol.licitud en: http://www.inclusio.gva.es/va/web/mayores/vacaciones-socialesb89

Regidoria de Benestar Social

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -