- PUBLICITAT -

 

Requisits:

Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.

Ser pensionista de viudetat amb 55 o més anys d’edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

PUBLICITAT

Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb 60 o més anys d’edat del Sistema de Seguretat Social espanyol.

Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb 65 o més anys d’edat.

Termini de presentació de sol·licituds:

Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclusivament: fins al dia 31 de desembre de 2021.

Per als torns dels mesos de setembre a desembre: fins al dia 15 de maig de 2022.

Informació:

https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm (clic ací)

Serveis Socials. Atenció Primària Bàsica

Presentació de sol·licituds:

Registre General de l’Ajuntament.

Es pot tramitar telemàticament amb certificat digital en https://sede.imserso.gob.es/sede_01/proc_sede/detalle_proc_sede/index.htm?id=2 (clic ací)

- PUBLICITAT -