- PUBLICITAT -

L’Ajuntament de Castelló, gestiona el programa d’ocupació INEM AGRÍCOLA dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

Es tracta de projectes per a pal·liar la desocupació agrícola eventual amb la finalitat de garantir als treballadors un complement de renda, a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

La condició per ser contractat en aquest programa és que els desocupats han de pertànyer al Règim Agrari de la Seguretat Social i així constar en l’Oficina Servef de Carcaixent.

Si estàs interessat i no has rebut la carta de presentació, cal passar per l’Oficina del Servef de Carcaixent i inscriure’s en l’oferta acreditant els requisits exigits.

PUBLICITAT

En la fase prevista a l’exercici 2018, es contractaran 91 treballadors agrícolas els quals duran a terme l’obra d’adequació de camins rurals i millora de la zona de la Font Amarga.

El període de presentació de documents en l’Ajuntament será entre els dies 18/06/2018 i 26/06/2018 des de les 9:00 fins les 14:00 hores.

Document: instancia_paro_agricola.doc

- PUBLICITAT -