- INFORMACIÓ -

 

Sol·licitud d’estades en balnearis de diferents comunitats autònomes (Programa de termalisme de l’IMSERSO).

PUBLICITAT

Es convoquen 57.565 places per a participar en el Programa de termalisme, que es desenvoluparà en els torns i balnearis que s’indiquen en l’annex I de la resolució indicada en l’apartat de normativa.

El tipus de tractament termal que impartirà cada balneari s’especifica, així mateix, en l’annex I esmentat.

Els torns, que podran tindre una durada de 12 dies (onze pernoctacions) o de 10 dies (nou pernoctacions) cada un, es realitzaran en règim de pensió completa i comprendran des de les dotze hores del dia d’arribada fins a les dotze hores del dia d’eixida.

El desenvolupament del programa s’efectuarà durant el període comprés entre el mes d’octubre i el mes de desembre de 2021.

Podran participar en el Programa de termalisme, les persones residents a Espanya, que reunisquen algun dels requisits següents:

Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.
Ser pensionista de viudetat amb cinquanta-cinc anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.
Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta anys o més del Sistema de Seguretat Social espanyol.
Ser persona assegurada o beneficiària del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc anys o més

- PUBLICITAT -