- PUBLICITAT -

 

Anunci Ple Ordinari 19 de Novembre de 2020

Segons anuncia la web municipal www.castellosom.es el pròxim 19 de novembre plenari

El Ple de l’Ajuntament de Castelló que se celebrarà a porta tancada per la COVID-19, serà en sessió ordinària, al Saló d’Actes de la Casa Consistorial el pròxim dia 19 de novembre de 2020, dijous, a les 19.00 hores, per tractar els assumptes que tot seguit s’indiquen, el plenari podeu veure’l en directe a través de la web municipal www.castellosom.es, en la pàgina www.elmiragall.org, i al nostre canal de Youtube de l’Ajuntament de Castelló.

Recordeu que podeu fer els precs i preguntes al Ple per internet, mitjançant aquest formulari següent fins a les 14.00 h del dia 19.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació esborrany acta de la sessió anterior (17 de setembre de 2020)
2.- Dació de compte Resolucions d’alcaldia
3.- Aprovació Pressupost general exercici 2021
4.- Aprovació Ordenança absentisme escolar.
5.- Aprovació modificació Ordenança PEI’s
6.- Aprovació Estatuts Consell Municipal de Cultura
7.- Aprovació adhesió servei de recollida, control i manteniment d’animals abandonats.

PUBLICITAT

8.- Aprovació Ordenança reguladora instal·lació plaques solars per autoconsum
9.- Aprovació ampliació quantia global de gratificacions
10.- Concessió productivitats
11.- Aprovació convenis parcel·les Ronda Sud Cementeri i Ronda Sud Salvador Pons
12.- Inici procediment programació actuació integrada per gestió directa UE Sant Doménech
13.- Modificació Ordenança reguladora Impost Bens Immobles
14.- Modificació Ordenança Taxa taules i cadires en la via pública
15.- Moció Violència de genere
16.- Renúncia regidor
17.- Precs i preguntes

Castelló, 16 de novembre de 2020
Alcalde-President
Oscar Noguera Alberola

- PUBLICITAT -