PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

El present Pla de Contingència s’adopta davant la emergència sanitària creada per la pandèmia COVID-19 que pot ficar en risc el funcionament dels serveis bàsics i la seguretat i salut dels treballadors que els presten i dels veïns que accedisquen a les instal·lacions municipals.

Al present Pla s’adopten una sèrie de mesures per a mitigar el risc dins de les possibilitats municipals i seguint en tot moment les indicacions donades per les autoritats estatals i autonòmiques competents en matèria de sanitat.

El Pla de Contingència s’aprova per Alcaldia dins de les competències en matèria d’emergències i direcció del personal.

Les mesures de contingència es dividiran en quatre fases a les quals s’anirà escalant per ordre d’Alcaldia i a mesura de les necessitats.

Tot el document den el BAN

20200313_Publicació_Bàndol_Ban Protocol_Pla de Contingencia municipal COVID19 (1)
- PUBLICITAT -