- INFORMACIÓ -

 

Sovint els homenots del País Valencià, després de la seua mort (i fins i tot en vida), amb el pas del temps són oblidats injustament. Per això el llibre, “Pere Mª Orts i Bosch, mirades al passat, memòries del present”, del professor Antoni Ferrando, recupera per a la memòria col·lectiva aquest gran homenot, en el centenari del seu naixement.

PUBLICITAT
Pere Orts i Bosch. Mirades al passat memories del present

Aquesta obra, publicada per l’editorial Afers i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens mostra un escriptor que, com diu Ramon Ferrer (president de l’AVL) al pròleg del llibre, “es va distingir en tot moment per l’aposta pel diàleg, pel respecte de la diversitat, pel treball constructiu, per l’exemple en les formes de relacionar-se, per l’estudi silenciós, per la curiositat intel·lectual, per l’austeritat de vida, per l’amabilitat de caràcter, per la sensatesa i per la generositat”.

Aquesta obra té, com diu Ramon Ferrer, “dos objectius: antologar algunes de les millors contribucions de Pere Mª Orts a la història del Regne de València i oferir al lector un llarg extracte d’una ambiciosa entrevista personal, realitzada per Antoni Ferrando”.

Pere Mª Orts

Per la seua part, el professor Antoni Ferrando afirma que “el present llibre és més que un llibre d’homenatge”, pel fet que “ve a ser com el testament espiritual de l’autor, ja que arreplega alguns dels articles que millor reflecteixen els seus principals interessos intel·lectuals i reprodueixen la major part d’una llarga entrevista que li vaig fer” i que “sintetitza el pensament i les reflexions de tota una vida”.

El llibre de Pere Mª Orts sobre la Senyera del País Valencià

Aquesta obra, que recomane, s’estructura en dues parts. La primera és un estudi sobre “la posició del nostre autor al voltant dels signes identitaris del Regne de València”, a més de quatre articles de Pere Mª Orts sobre la història política i cultural del País Valencià. La segona part, amb una biografia d’aquest gran homenot, conté, com remarca el professor Antoni Ferrando, “uns amplíssims extractes de l’entrevista que em va concedir, la primera meitat d’octubre de 2004”. El llibre acaba amb l’homilia que va fer mossèn Miquel Navarro, en la missa funeral per Pere Mª Orts i la necrològica que la presidència de l’AVL va encarregar al professor Ferrando “per a ser llegida en el Ple de la institució celebrat el 6 de març de 2015”.

El llibre de Pere Mª Orts

M’ha agradat especialment l’entrevista que el professor Ferrando va fer a Pere Mª Orts i d’una manera particular el que fa referència a la fe, la temàtica religiosa o Jesús de Natzaret. I per això (i pels articles del Sr. Orts) recomane aquest llibre. Només vull recollir la resposta de Pere Mª Orts a la pregunta del professor Ferrando sobre com li agradaria ser recordat. Pere Mª Orts diu: “Crec que la cosa millor que poden recordar de mi és que no he fet mal a ningú. Conscientment, no he fet mal a ningú”.

Pere Mª Orts, un savi del País Valencià

Pere Mª Orts i Bosch, nascut a València el 1921 i que morí el 2015, va ser advocat i membre de l’AVL, i va dedicar la major part de les seues investigacions a la història del Regne de València, amb la publicació de diverses obres. Aquest gran erudit va rebre, ben merescudament, el Premi de les Lletres Valencianes, la Medalla d’Or del Consell Valencià de Cultura, l’Alta Distinció de la Generalitat del País Valencià i la Medalla de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Josep Miquel Bausset

- PUBLICITAT -