- PUBLICITAT -

 

Gener 2021

La nostra llengua, d’una generació a la següent, va perdent lèxic i recursos expressius propis, la seua sintaxi es perverteix per influència del castellà. Hi ha moltes paraules que, en veure-les, reconeixem per haver-les sentides de menuts (o no tant), però que fa temps que hem deixat d’emprar i de sentir; algunes perquè les hem substituïdes per les seues germanes castellanes o una versió valencianitzada d’aquestes. Altres, perquè els canvis vitals les han portades al desús juntament amb allò que signifiquen (barcella, màrfega, palloc).

La pretensió de ‘Paraules de Sempre’ és, justament, refrescar-nos la memòria, fer-nos presents aquestes paraules que porten l’aroma d’altres temps i que poden tornar a estar tan vigents com ho estaven. Podem recuperar-les o no acabar-les d’oblidar. De nosaltres depén, no condemnem a l’oblit el que hem heretat dels nostres pares i mares, no hi ha per què.

PUBLICITAT

Com podeu participar: periòdicament posarem una paraula i vosaltres podeu en l’apartat de comentaris, dir quin significat creieu que té, en un període curt de dies nosaltres publicarem el seu significat, al mateix temps posarem una altra paraula.

Paraula 15-01-2021

Pàmpol


Paraula 14-01-2021

Malcorar


Paraula 13-01-2021

Llicsó


Paraula 12-01-2021

Ham


Paraula 11-01-2021

Ferrada


Paraula 10-01-2021

Estellador


Paraula 09-01-2021

Corriola


Paraula 08-01-2021

Barandat


Paraula 07-01-2021

Dida


Paraula 06-01-2021

Reviscolar


Paraula 05-01-2021

Llença


Paraula 04-01-2021

Ble


Paraula 03-01-2021

Cresol


Paraula 02-01-2021

Arramassar


Paraula 01-01-2021

Traita


 

Paraules de Sempre

- PUBLICITAT -

19 Comentaris

 1. Ham: L’ham es l’aparell que col.locavem al final del fil de la canya de pescar amb el llombrigol per pescar en el riu Albaida.

 2. Ferrada: utensili de forma rodona i lateral prou alt, amb dues nanses grans, de ferro. Servia principalment per rentar la roba, encara que dins d’ella ens rentaven als xiquets els dissabtes.

 3. Estellador: post ( peça normalment de madera) que es posa al mig de la sequia per a que passes o no el aigüa

 4. Estellador: aparell que serveix en les séquies per parar o desviar l’aigua per poder regar.

 5. Corriola: aparell amb forma de roda, amb un eix que li permet rodar i passar una corda per poder alçar pes. Estava normalment als pous.

 6. Barandat: Construcció d’obra que dividix l’espai d’una casa o lloc en diferents estances.

 7. Dida: L’he escoltada dir quan a un xiquet de bolquers li donava mama una dona que no era sa mare, donat que aquesta no tenia prou llet. La dida era la dona que li donava a mamar. Els xiquets que criava la dida eren germans de llet.

 8. Llença: fil en una pols blava (així la vist jo), que serveix als contructors per a traure el recte de una paret o altra superficie

 9. Cresol: aparell que serveix per fer llum cremant oli. Te forma de ela, sent la part de baix una caçoleta quadrada am puntes. En sa casa cadascú sap on es penja el cresol.

 10. Cresol: recipient u objecte no molt gran en un cordó dins, i es posava oli dins i era per a fer llum

 11. Arramassar, en casa l’utiltze quan vas d pressa, llevant coses i guardanles per deixar casa arreglada

 12. Arramasar: sempre l’he escoltada per indicar que va a endreçar-se un lloc, netejant i posant ordre ràpidament.

Comments are closed.