- PUBLICITAT -

 

Gener 2021

La nostra llengua, d’una generació a la següent, va perdent lèxic i recursos expressius propis, la seua sintaxi es perverteix per influència del castellà. Hi ha moltes paraules que, en veure-les, reconeixem per haver-les sentides de menuts (o no tant), però que fa temps que hem deixat d’emprar i de sentir; algunes perquè les hem substituïdes per les seues germanes castellanes o una versió valencianitzada d’aquestes. Altres, perquè els canvis vitals les han portades al desús juntament amb allò que signifiquen (barcella, màrfega, palloc).

La pretensió de ‘Paraules de Sempre’ és, justament, refrescar-nos la memòria, fer-nos presents aquestes paraules que porten l’aroma d’altres temps i que poden tornar a estar tan vigents com ho estaven. Podem recuperar-les o no acabar-les d’oblidar. De nosaltres depén, no condemnem a l’oblit el que hem heretat dels nostres pares i mares, no hi ha per què.

PUBLICITAT

Com podeu participar: periòdicament posarem una paraula i vosaltres podeu en l’apartat de comentaris, dir quin significat creieu que té, en un període curt de dies nosaltres publicarem el seu significat mitjançant el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, al mateix temps posarem una altra paraula.


 

Paraula 31-01-2021

Aixar (arrere)


Paraula 30-01-2021

Fossils


Paraula 29-01-2021

Escorrim


Paraula 28-01-2021

Garró


Paraula 27-01-2021

Rossoll


Paraula 26-01-2021

Trabucar


Paraula 25-01-2021

Oró


Paraula 24-01-2021

Gallinassa


Paraula 23-01-2021

Aljub


Paraula 22-01-2021

Guix


Paraula 21-01-2021

Canyot


Paraula 20-01-2021

Tornada


Paraula 19-01-2021

Meninfot


Paraula 18-01-2021

Tararot


Paraula 17-01-2021

Solc


Paraula 16-01-2021

Rent


 

Paraules de Sempre

- PUBLICITAT -

8 Comentaris

  1. Aixa: fer anar arrere, la solen utilitzar el rossiners en els cavalls, aixa arrere

  2. Trabucar: Jo he sentit la paraula trabucar quan de diverses botelles en poc de líquid es trabucava tot a una.

  3. Trabucar:

    Embolicar, confondre les coses; dir una cosa per una altra; cast. embrollar, trabucar. «Tot ho trabuques».

  4. Orò: Depòsit cilíndric fet de ciment, o quadrangular practicat a un racó de l’algorfa amb un barandat, per a tenir-hi blat o altres grans.

  5. Guix –

    Barreta de la dita substància, emprada per a senyar damunt fusta, pissarra, roba, etc.

Comments are closed.