- PUBLICITAT -

 

Maig 2021

La nostra llengua, d’una generació a la següent, va perdent lèxic i recursos expressius propis, la seua sintaxi es perverteix per influència del castellà. Hi ha moltes paraules que, en veure-les, reconeixem per haver-les sentides de menuts (o no tant), però que fa temps que hem deixat d’emprar i de sentir; algunes perquè les hem substituïdes per les seues germanes castellanes o una versió valencianitzada d’aquestes. Altres, perquè els canvis vitals les han portades al desús juntament amb allò que signifiquen (barcella, màrfega, palloc).

PUBLICITAT

La pretensió de ‘Paraules d’Ara i Sempre’ és, justament, refrescar-nos la memòria, fer-nos presents aquestes paraules que porten l’aroma d’altres temps i que poden tornar a estar tan vigents com ho estaven. Podem recuperar-les o no acabar-les d’oblidar. De nosaltres depén, no condemnem a l’oblit el que hem heretat dels nostres pares i mares, no hi ha per què.

Com podeu participar: periòdicament posarem una paraula i vosaltres podeu en l’apartat de comentaris, dir quin significat creieu que té, nosaltres publicarem el seu significat mitjançant el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua paraula.


Paraula 31-05-2021

Ramassar


Paraula 30-05-2021

Celsal


Paraula 29-05-2021

Arropir


Paraula 28-05-2021

Foia


Paraula 27-05-2021

Fenoll


Paraula 26-05-2021

Cuquello


Paraula 25-05-2021

Unflar


Paraula 24-05-2021

Bufit


Paraula 23-05-2021

Cudol


Paraula 22-05-2021

Sobines


Paraula 21-05-2021

Podrimer


Paraula 20-05-2021

Menescal


Paraula 19-05-2021

Eixamorar


Paraula 18-05-2021

Tafulla


Paraula 17-05-2021

Serradura


Paraula 16-05-2021

Sacre

 


Paraules d’Ara i Sempre

- PUBLICITAT -