- PUBLICITAT -

30NOVEMBRE 2022

La nostra llengua, d’una generació a la següent, va perdent lèxic i recursos expressius propis, la seua sintaxi es perverteix per influència del castellà. Hi ha moltes paraules que, en veure-les, reconeixem per haver-les sentides de menuts (o no tant).

Però que fa temps que hem deixat d’emprar i de sentir; algunes perquè les hem substituïdes per les seues germanes castellanes o una versió valencianitzada d’aquestes. Altres, perquè els canvis vitals les han portades al desús juntament amb allò que signifiquen (barcella, màrfega, palloc).

La pretensió de ‘Paraules d’Ara i Sempre’ és, justament, refrescar-nos la memòria, fer-nos presents aquestes paraules que porten l’aroma d’altres temps i que poden tornar a estar tan vigents com ho estaven. Podem recuperar-les o no acabar-les d’oblidar. De nosaltres depén, no condemnem a l’oblit el que hem heretat dels nostres pares i mares, no hi ha per què.

Com podeu participar: sols cal posar paraules en l’apartat de comentaris, o enviar-la al correu info@castellonoticies.com, també al Telegram o WhatsApp del telèfon 684 413 013, nosaltres publicarem el seu significat mitjançant el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

PUBLICITAT

Paraula 30-11-2022

Ciència-ficció


Paraula 29-11-2022

Condir


Paraula 27-11-2022

Esglai


Paraula 25-11-2022

Antipàtic -a


Paraula 24-11-2022

Nyas coca


Paraula 23-11-2022

Aforisme


Paraula 22-11-2022

Mala pécora


Paraula 21-11-2022

Tirar el lleu 


Paraula 20-11-2022

Mite 


Paraula 18-11-2022

Peixet 


Paraula 17-11-2022

Parotet 


Paraula 16-11-2022

Llàgrima 


Paraula 15-11-2022

Entelar 


Paraula 14-11-2022

Enrocar 


Paraula 13-11-2022

Granota 


Paraula 11-11-2022

Grapat 


Paraula 10-11-2022

Gambar 


Paraula 09-11-2022

A granel 


Paraula 08-11-2022

Destemplat -ada 


Paraula 07-11-2022

Verdolaga


Paraula 06-11-2022

Queixal


Paraula 04-11-2022

Graníssol


Paraula 03-11-2022

Sompo


Paraula 02-11-2022

Quixot


Paraula 01-11-2022

Macerar


Paraules d’Ara i Sempre

- PUBLICITAT -