- PUBLICITAT -

Abril 2022

La nostra llengua, d’una generació a la següent, va perdent lèxic i recursos expressius propis, la seua sintaxi es perverteix per influència del castellà. Hi ha moltes paraules que, en veure-les, reconeixem per haver-les sentides de menuts (o no tant).

Però que fa temps que hem deixat d’emprar i de sentir; algunes perquè les hem substituïdes per les seues germanes castellanes o una versió valencianitzada d’aquestes. Altres, perquè els canvis vitals les han portades al desús juntament amb allò que signifiquen (barcella, màrfega, palloc).

La pretensió de ‘Paraules d’Ara i Sempre’ és, justament, refrescar-nos la memòria, fer-nos presents aquestes paraules que porten l’aroma d’altres temps i que poden tornar a estar tan vigents com ho estaven. Podem recuperar-les o no acabar-les d’oblidar. De nosaltres depén, no condemnem a l’oblit el que hem heretat dels nostres pares i mares, no hi ha per què.

Com podeu participar: sols cal posar paraules en l’apartat de comentaris, o enviar-la al correu info@castellonoticies.com, també al Telegram o WhatsApp del telèfon 684 413 013, nosaltres publicarem el seu significat mitjançant el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

PUBLICITAT

Paraula 30-04-2022

Au


Paraula 29-04-2022

Xamba


Paraula 28-04-2022

Saladura


Paraula 27-04-2022

Rull -a


Paraula 25-04-2022

Festuc


Paraula 24-04-2022

Traginer


Paraula 22-04-2022

Rabosa

Rabosa al Castellet


Paraula 21-04-2022

Atiar


Paraula 20-04-2022

Bacinejar


Paraula 19-04-2022

Geladora


Paraula 18-04-2022

Verduc


Paraula 17-04-2022

Vesta


Paraula 16-04-2022

Esmolador -a

Foto: Valerià Benetó

Paraula 15-04-2022

Divendres Sant

Divendres Sant

Paraula 14-04-2022

República


Paraula 13-04-2022

Estrep


Paraula 12-04-2022

Teuladí 


Paraula 11-04-2022

Petroliera 

En Castelló una petroliera és un recipient de llanda amb un mànec de fusta que es fa servir per a fer roses de dacsa.


Paraula 10-04-2022

Enrocar 


Paraula 09-04-2022

Calb -a 

 


Paraula 08-04-2022

Pisarra 


Paraula 07-04-2022

Vicari-ària 


Paraula 06-04-2022

Aluder 


Paraula 05-04-2022

Ullal 

Ullal de Benomodo


Paraula 04-04-2022

Plumier 


Paraula 03-04-2022

Escrivania 


Paraula 02-04-2022

Malíccia


Paraula 01-04-2022

Coca de llanda


Paraules d’Ara i Sempre

- PUBLICITAT -