- PUBLICITAT -

 

Organitzacions ambiental denuncien, en el Dia Europeu de la “Red Natura 2000”, que la Modernització de Regadius s’està fent sense avaluació ambiental

Demanen la paralització del Sector 7 de la Sèquia Reial que va iniciar les obres recentment 

Els impactes de la modernització afecten a l’Albufera i el Xúquer, espais protegits de la “Xarxa Natura 2000” 

PUBLICITAT

Les organitzacions que formen part de la “Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer” han dirigit un escrit a la Ministra de Transició Ecològica en el que  sol·liciten la suspensió cautelar de les obres del Sector 7 per a la Modernització dels Regadius de la Sèquia Reial del Xúquer,  promogudes per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per no haver-se sotmès a una avaluació ambiental abans de la seua autorització tal com exigeix la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.

Igualment demanen que s’evalue l’impacte ambiental que han provocat i continuen provocant les actuacions ja executades de la Modernització de Regadius a la Sèquia Reial del Xúquer pel que fa a les necessitats d’aigua dels ecosistemes terrestres i zones humides, que són directament dependents dels retorns de reg per assolir els objectius mediambientals establerts per als espais protegits inclosos a la “Xarxa Natura 2000”: LIC Riu Xúquer, LIC Ullals del riu Verd i Albufera de València.

Des de fa temps, les organitzacions ambientals, venen advertint dels importants impactes que té la Modernització de Regadius, al reduir-se, notablement, la quantitat d’aigua dels retorns del regadiu tradicional que van a parar al Xúquer i l’Albufera, ecosistemes que formen part de la “Xarxa Natura 2000”, igual que els impactes produïts en els aqüífers o en les eixides al mar.

En el seu escrit, les organitzacions ambientals consideren que no es cert que “l’Albufera es manté en el seu equilibri actual independentment dels cabals que l’alimenten”, com concloïa l’Estudi realitzat el 1996 per la Confederació, que ha servit per a justificar fins ara totes les obres de Modernització de Regadius executades a la Sèquia Reial del Xúquer. La pròpia Confederació no deixa cap dubte sobre l’afecció que representa la modernització i la necessitat d’avaluar les seues conseqüències ambientals. Així en l’Esquema de Temes Importants, document previ al Pla Hidrològic, s’afirma que “la modernització dels regadius de la Sèquia Reial del Xúquer produirà una reducció de les aportacions tant al riu Xúquer com a l’Albufera de València”, i dóna per fet que “el desenvolupament d’aquestes actuacions comporta un procediment d’avaluació d’impacte ambiental per garantir que no es produeixen afeccions a la Xarxa Natura 2000”.

L’afecció que provocarà la reducció d’aportacions de retorns de reg una vegada conclosa la modernització sobre els espais protegits de la Xarxa Natura 2000, l’Albufera de València i el riu Xúquer, és significativa i pot posar en seriós risc la conservació i protecció d’aquests valuosos ecosistemes comprometent el bon estat que exigeix la Directiva Marc d’Aigües i la Directiva Hàbitats.

Les organitzacions ambientals consideren que la Modernització de Regadius, s’està realitzant des de fa 20 anys sense avaluacions ambientals, basant-se en un estudi de fa 25 anys, obsolet i inacceptable hui en dia, o en una DIA de 1998 que conclou que “sobre l’Albufera l’impacte per reducció de retorns de reg és insignificant”. A més no hi ha cap avaluació sobre les eixides al mar ni sobre l’impacte en els aqüífers, quan el document de la Confederació calcula que un 50% dels recursos renovables dels aqüífers de la Plana Nord de València i de la Plana Sud de València procedeixen dels retorns de reg.

Respecte al Xúquer, l’altre gran ecosistema damnificat per la modernització, no es preveu cap compensació per la reducció de retorns de reg, pel que eixiria clarament perjudicat. El document elaborat per la Confederació per al pròxim Pla Hidrològic, arriba a citar en 5 ocasions al Xúquer com afectat per la pèrdua de cabals, però no s’estableix cap mesura compensatòria.

*La Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua al Xúquer està formada, entre altres per les següents organitzacions: Acció Ecologista Agró, ADIRA, AEMS-Ríos con Vida, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, CCOO, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales, Intersindical Valenciana, Per l’Horta, Plataforma Ciutadana pel Riu Serpis, SEO/BirdLife, Túria Verd, WWF i Xúquer Viu

- PUBLICITAT -