PUBLICITAT
PUBLICITAT

 

El preu per aparèixer en la publicitat de Castelló Notícies és de 15 € mensuals més IVA.

Aquest mes de setembre si contracteu l’últim trimestre de 2019, el mes de setembre i l’elaboració dels baners seria gratuïta, i les mensualitats d’octubre, novembre i desembre tindrien un preu especial de 12 € al mes més IVA.

Aquestes aportacions serviran per a mantenir el web, dominis, allotjaments i fer millores!

Els interessats podeu demanar més informació al tel. 684 413 013 i preguntar per Joanjo.

- PUBLICITAT -