- PUBLICITAT -

 

CARACTERÍSTIQUES LLOC OFERTAT

Ocupació: Tècnic/a de projectes.
Localitat del lloc de treball: Vila-real.
Funcions i tasques del lloc de treball:

1.Identificació, formulació, gestió de subvencions, seguiment, avaluació i justificació de projectes.
-Cerca i gestió de finançament públic per als programes/projectes, a través de fonts provincials, autonòmics, nacionals o internacionals.
-Cerca de noves oportunitats de subvencions, convenis i aliances amb institucions amb les que es treballe i amb altres noves.

PUBLICITAT

2. Execució dels projectes i convenis.
– Coordinació i supervisió del procés de gestió. Això inclou: formulació, seguiment tècnic i econòmic, i justificació del programa/projecte.
– Seguiment i justificació de les subvencions públiques i privades, nacionals e internacionals.
– Control de l’arxiu digital i físic.
– Recopilació de fonts de verificació.
– Elaboració d’informes periòdics i finals.
– Coordinació amb les diferents àrees del Fons (administració, secretaria, comunicació, etc).
– Coordinació i seguiment de l’execució per part de socis i contraparts locals.

Tipus de contracte: Temporal.

Prorrogable: Sí.

Salari base mensual: segons conveni propi de l’entitat
Jornada laboral: 25 hores setmanals.

Data d’incorporació: primera setmana de setembre 2021.

Per accedira a tota la informació cliqueu ací.

- PUBLICITAT -