- PUBLICITAT -

 

L’Ajuntament de Vva. de Castellón, cofinançat pel Fons Social Europeu posa en marxa els Programes de Garantia Juvenil per a jóvens menors de 30 anys:

Programa EMCUJU, que incentiva la contractació de persones joves qualificades per entitats local. Subvenció concedida: 52.901,48 €.

Programa EMPUJU, per a incentivar la contractació i la inserció laboral de joves que accedeixen al mercat laboral. Subvenció concedida: 51.480,36?€.

PUBLICITAT

Els Objectius del programa són:

Fomentar la inserció laboral de joves desocupats recentment titulats i sense experiència laboral

Dinamitzar i reforçar diferents serveis municipals de l’Ajuntament

Com funciona la preselecció i selecció de candidats?

Una vegada aprovat, l’Ajuntament presenta una oferta de treball a l’oficina LABORA de Carcaixent que farà una preselecció entre els joves inscrits aturats i que compleixen els requisits del programa.

Titulacions i perfil a cobrir:

Auxiliar Administratius: Cicles Formatiu de grau mitjà o superior de la família d’Administració i gestió.

Intervenció: Administració i direcció d’empreses o Personal: Relacions Laborals

Què he de fer si m’interessa?

Cal estar inscrit al centre Larora de Carcaixent (és necessari que actualitzeu la informació relativa a la formació reglada) i heu d’estar inclòs en els Sistemes Nacionals de Garantia Juvenil abans del divendres 27 de setembre.

També us l’interessa saber que:

S’exclouran automàticament de la preselecció, els jóvens que hagen participat en aquests programes en l’exercici anterior i aquells que hagen transcorregut més de 5 anys des de la terminació dels estudis per als quals opta al lloc de treball.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -