- PUBLICITAT -

 

Ja s’està treballant per a realitzar actuacions amb l’objectiu de millora i adequació de l’arbrat al Parc de l’Estació.

Els treballs a realitzar al Parc de l’Estació van encaminats a la millora de l’arbrat, amb la finalitat de deixar un marc de distribució que permeta un bon desenvolupament de l’estructura i copa dels arbres. Sempre hem de partir de la base de què cada arbre necessita el seu espai.

La reposició de la tanca perimetral vegetal del parc i del sistema de degoteig. Plantació perimetral d’arbres per donar ombra a les voreres dels voltants.

Com ja vàrem informar el dimecres passat els plataners ubicats a la zona de jocs infantils s’han eliminat per l’existència d’extenses putrefaccions als troncs i cimals principals. Aquestes putrefaccions comprometien l’estructura de la seua copa amb el perill consegüent de caiguda de branques i cimals. Donada la ubicació dels arbres i el perill que comportava per als usuaris del parc infantil, s’ha prioritzat la seguretat dels usuaris.

Aquestes accions sols són el començament d’un pla amb els següents objectius:

PUBLICITAT

La reducció de costos del Servei de Parcs i Jardins.

L’optimització ambiental de les infraestructures verdes.

L’adequació paisatgística i caracterització dels espais verds i arbratges.

La millora de la gestió de l’arbratge i de la cobertura arbòria.

El Pla de Gestió que es tracta d’elaborar establirà les recomanacions de gestió en les diferents àrees, després d’haver-se fet una anàlisi exhaustiva de la situació de l’arbratge existent i les condicions de l’entorn on es troben.

- PUBLICITAT -