- PUBLICITAT -

 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de les proves de nivell A2, B1 i C1 de coneixements de valencià, i dels certificats de capacitació tècnica: Llenguatge Administratiu, Mitjans de Comunicació i Correcció de Textos. [2019/7880].

Podeu consultar individualment en la pàgina web www.jqcv.gva.es.

PUBLICITAT

Resolució amb format PDF.

- PUBLICITAT -