- PUBLICITAT -

CN | Leo Giménez

Llaurant la Llengua és un espai periòdic, didàctic i divulgatiu amb unes gotetes d’orgull molt nostre, on Leo Giménez, ens mostrarà paraules, expressions, accepcions, estructures i formes que usades normalment en la parla quotidiana, no estaven considerades com a normatives.

Leo, és diplomat en Magisteri, especialitat en valencià, i màster en assessorament lingüístic per la Universitat de València.

Va ser alcalde del seu poble, Antella, és col·laborador en diversos diaris escrits i digitals com Riberaexpress d’on procedeixen estos articles, actualment és veí del nostre poble.

Leo Giménez – Foto- Valerià Benetó

Boxeig 

PUBLICITAT

La veu boxeig significa ‘esport individual de combat basat en la utilització reglamentària dels punys contra un adversari, en accions combinades d’atac i de defensa’, “El boxeig ara ja no té tants partidaris ni practicants com en tenia abans”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el vocable boxeig en el Diccionari normatiu valencià. És, per tant, una paraula normativa. També el tenen registrat el Diccionari general, de Francesc Ferrer Pastor, el Diccionari de sinònims, antònims i idees afins (Bromera-Lacreu) i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV.. L’han emprat Xavier Casp, Ferran Torrent, Carles Fenollosa, Esteve Torres i Maria Rosa Diranzo, entre altres, com consta en el Corpus Informatitzat del Valencià.

Dúmping, antidúmping 

La paraula dúmping és una adaptació de l’anglés dumping, que significa ‘venda de productes al mercat exterior a preus més baixos que els del mercat interior, per a poder fer front als competidors o per a descarregar l’excés d’existències’, ‘aplicació de preus anormalment baixos per part dels països exportadors a conseqüència del seu nivell de vida més baix o d’unes condicions de treball abusives’. És un neologisme registrat en el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans l’inclou des de 2007. També el registren el Gran diccionari, de l’Enciclopèdia Catalana, i el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdirAntidúmping significa ‘contrari al dúmping’, terme arreplegat en el Portal Terminològic Valencià i en el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és Adir.

En seguida 

La locució adverbial en seguida és normativa, registrada en el Diccionari normatiu valencià com a forma secundària, després de la principal de seguida, “Espera’m en ta casa, vaig en seguida”, “En seguida que pugues, passa’m els apunts per a l’examen”. Han emprat la locució en seguida un autor anònim (1586), Joaquim Aierdi (1661), Francesc Roig i Dou (1688), Josep Esplugues (1763), Lluís Monterde (1763), Josep Bernat i Baldoví, Francesc Palanca i Roca, Eduard Escalante, Constantí Llombart, Vicent Guillot, Joan Baptista Valls, Joaquim Martí Gadea, Rafael Altamira, Faust Hernández, Vicent Pla Mompó, Joaquim Pascual Tirado, Miquel Adlert, Xavier Casp, Enric Valor, Artur Quintana, Víctor Labrado, Maria Isabel Guardiola, Vicent Beltran, Joaquim Martí Mestre, Jordi Colomina, Abelard Saragossà, Maria Rosa Diranzo, Quelo Romero i Josep Lacreu, entre molts altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Pendent (com a femení)

El substantiu pendent, ‘inclinació de terreny, de superfície’, pot ser masculí i femení, “El pendent de la rampa ha quedat massa pronunciat” o “La pendent de la rampa ha quedat massa pronunciada”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha prescrit que este nom pot ser dels dos gèneres gramaticals, i així l’ha registrat en el Diccionari normatiu valencià. El Diccionari català-valencià-balear també arreplega pendent amb el doble gènere.

Refrendar 

La paraula i forma refrendar és sinònima de referendar. Les dos formes tenen el significat de ‘ratificar’, “Tots els grups parlamentaris han refrendat l’acord”, ‘donar validesa (a un document), amb la firma d’una persona autoritzada que es posa després de la signatura d’un superior’. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat la forma refrendar en el Diccionari normatiu valencià. És, per tant, una paraula i forma normativa, registrada també en el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir, i en el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. Han emprat la forma refrendar Lluís R. Flores, Rafael Lluís Ninyoles i Enric Balaguer, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Leo Giménez

- PUBLICITAT -