- PUBLICITAT -

 

Llaurant la Llengua és un espai periòdic, didàctic i divulgatiu amb unes gotetes d’orgull molt nostre, on Leo Giménez, ens mostrarà paraules, expressions, accepcions, estructures i formes que usades normalment en la parla quotidiana, no estaven considerades com a normatives.

PUBLICITAT

Leo, és diplomat en Magisteri, especialitat en valencià, i màster en assessorament lingüístic per la Universitat de València.

Va ser alcalde del seu poble, Antella, és col·laborador en diversos diaris escrits i digitals com Riberaexpress d’on procedeixen estos articles, actualment és veí del nostre poble.

Foto: Valerià Benetó

Arropir-se 

El verb arropir significa ‘replegar (una cosa) sobre ella mateixa, fent-la menys extensa’, ‘replegar-se, una persona o un animal, sobre ell mateix, contraent els músculs, doblegant els genolls’, “Tenia molt de fred i es va arropir vora el foc”. Té la variant formal arrupir.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el vocable arropir en el Diccionari normatiu valencià. La tenen registrada també el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. Han emprat la forma arropir Josep Maria Cabrera, José Escrig, Josep Giner i Marco, Emili Casanova, Joaquim Martí Mestre, Abelard Saragossà, Jordi Colomina, Felip Gumbau i Josep Lacreu, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Exitós/osa

L’adjectiu exitós significa ‘que té èxit, que té bona acceptació popular’, “Un programa exitós’, “Una novel·la exitosa”.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el terme exitós en el Diccionari normatiu valencià. Han emprat este adjectiu Alfons Cucó, Manel Àlamo, Rafel Escobar, Ramon Lapiedra, Ferran Torrent, Josep Lluís Seguí, Raquel Ricard, Antoni Ferrando i Vicent Brotons, entre altres, com mostra el Corpus Informatitzat del Valencià.

Guardameta 

La paraula guardameta té el significat de ‘porter/a’, ‘en certs jocs de pilota, com l’handbol, l’hoquei o el futbol, jugador/a que defén la porteria’.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat la veu guardameta en el Diccionari normatiu valencià. Han emprat esta la paraula Vicent Guillot, Josep Pascual Tirado,   Federico García Sanchiz, Vicent Mallent, Rafa Gomar, Vicent Borràs, Esperança Camps, Toni Cucarella, Vicent J. Escartí, Imma Cerdà, Fina Bellver, Joan Olivares i Maurici Belmonte, entre altres, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià.

Regallar 

Regalllar significa ‘caure a regalls, un líquid’, “Les llàgrimes li regallaven galtes avall”‘obrir regalls (en un terreny)’.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el verb regallar en el Diccionari normatiu valencià. La tenen registrada també el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, el Diccionari general, de Francesc Ferrer Pastor, el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana i el Diccionari de la llengua valenciana, de la RACV. Han emprat el verb regallar José Escrig, Josep Pascual Tirado, Emili Casanova, Pasqual Mas i Usó, Silvestre Vilaplana, Francesc Bodí, Jordi Raül Verdú, Sofia Moltó, Francesc Fenollosa, Vicent Garcia Perales i Joaquim Espinós, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià. 

Retafila 

El vocable retafila té el significat de ‘tirallonga’, ‘sèrie llarga de coses que es diuen, que ocorren, l’una darrere de l’altra’, “Va dir una retafila d’improperis, d’insults sense trellat”. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat el terme retafila en el Diccionari normatiu valencià. La tenen registrada també el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià i el Diccionari general, de Francesc Ferrer Pastor.

Leo Giménez

- PUBLICITAT -