- PUBLICITAT -

 

Llaurant la Llengua és un espai periòdic, didàctic i divulgatiu amb unes gotetes d’orgull molt nostre, on Leo Giménez, ens mostrarà paraules, expressions, accepcions, estructures i formes que usades normalment en la parla quotidiana, no estaven considerades com a normatives.

Leo, és diplomat en Magisteri, especialitat en valencià, i màster en assessorament lingüístic per la Universitat de València.

Va ser alcalde del seu poble, Antella, és col·laborador en diversos diaris escrits i digitals com Riberaexpress d’on procedeixen estos articles, actualment és veí del nostre poble.

PUBLICITAT
Leo Giménez

Abanderat (com a banderer, com a capdavanter, líder)

La veu abanderat, com a substantiu, té el significat, per una banda, de ‘persona que porta la bandera en una processó, una desfilada o qualsevol altre acte públic civil, militar o religiós de caràcter semblant’, “El nou abanderat de la banda de música del poble serà mon tio Quiquet”. Té el geosinònim banderer. També pot significar ‘persona que es llança en primer lloc a una empresa nova o arriscada, i que amb la seua acció obri camí als altres’, “Va ser una de les abanderades del moviment feminista”En este sentit és sinònim de capdavanter i de líder.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat condició normativa definitivament al substantiu abanderat registrant-lo en el Diccionari normatiu valencià. En el significat de ‘portar la bandera’ en sentit físic ja l’havia registrat el Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari pràctic d’ús de valencià (Bromera-Lacreu). En els dos sentits també el tenen registrat el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir, i el Diccionari de la llengua valenciana de la RACV.

Han emprat la veu abanderat Josep Escrig, Benet Traver, Àlan Greus, Santi Vallés, Vicent Ortega, Emili Casanova, Felip Gumbau, Maria Sirera i Vicent Marco, entre altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Alcaldable

L’adjectiu alcaldable significa ‘aspirant a alcalde o alcaldessa’, ‘que té (una persona) possibilitats d’ocupar el càrrec d’alcalde’, “Vicent ha sigut dos vegades alcaldable, sense èxit, però a la tercera ho ha aconseguit. I és l’alcalde del poble per a quatre anys”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat condició normativa, definitivament, a la veu  alcaldable i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià. La tenen arreplegada en les seues pàgines també el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, el Gran diccionari 62 de la llengua catalana i el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir.

Alliberat

El nom alliberat fa referència a ‘militant d’un partit polític o d’un sindicat que s’hi dedica exclusivament i que percep una remuneració per la seua dedicació’, “Molts alliberats fan un paper molt bo d’assessorament a qui ho necessita”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat alliberat com a substantiu en el Diccionari normatiu valencià. El tenen arreplegat també en este sentit el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana i el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir.

Ambientalista (ambientaliste/a)

El vocable ambientalista (o ambientaliste/a) significa ‘persona que participa activament en la defensa del medi ambient, especialment pel que fa a la conservació i a l’equilibri ecològic’, “Norbert i son pare són ambientalistes convençuts, per a ells la defensa del medi ambient és fonamental per a les generacions vinents”. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat este vocable en el Diccionari normatiu valencià. També el tenen registrat el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana i el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir. Han emprat la veu ambientalista Maria Josep Picó i Josep Lluís Barona, com consta en el Corpus Informatitzat del Valencià.

Infonomia

La paraula infonomia té el significat de ‘gestió de la informació’, ‘tècnica que es basa en la selecció, la interpretació, l’anàlisi i la distribució d’informació en una organització, i en el disseny i desplegament de sistemes d’informació en l’àmbit de les noves tecnologies’. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat caràcter normatiu a esta veu i l’ha registrada en el Diccionari normatiu valencià. La tenen arreplegada també el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià i el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana.

Leo Giménez

- PUBLICITAT -