- INFORMACIÓ -

 

Encara que la majoria ens pensem que l’escola d’adults està des de fa poc, la veritat és que tot va començar fa quasi 50 anys, i tot gràcies a l’interés i l’esforç d’un mestre del poble, Vicent Domènech Pastor i Franco, que en veure la mancança d’oportunitats que hi havia al seu poble per a aquelles persones que no havien acabat l’educació reglada, l’any 1973 va començar les gestions per fer classes nocturnes per a tota aquella persona que volguera acabar els seus estudis i que per fi l’any 1974 van començar, sent ell el primer mestre. Tota aquesta tasca que va encetar no ha parat de créixer i és el que vull reflectir en aquest article.

PUBLICITAT

A partir del curs 85-86 desapareix la comissió examinadora i ja són els mateixos mestres que impartixen classe els que examinen, encara que les actes d’avaluació final les continua signant el director del Severí Torres.

A partir del curs 89-90 ja és el mestre qui exerceix les funcions de director i el que signa les actes,. També a partir d’aquest moment per part de la Conselleria d’Educació se’ns anomena Programes Municipals d’EPA.

Fins aquest curs les classes s’impartien en el CP Severí Torres en horari de nit. Va ser a partir del curs 90-91 el que marca un pas important en la història de la nostra escola, les classes es desplacen a la recent inaugurada Casa de la Cultura, sent-ne els primers ocupants. Aquesta decisió va representar un avanç considerable en la consolidació del nostre centre, ja que que va permetre augmentar el nombre de grups i cursos, a més de poder atendre el nostre alumnat tant de matí com de vesprada.

Va ser a partir del curs 94-95 quan s’amplia l’oferta formativa del centre, incorporant cursos que permetien l’alumnat preparar-se per obtenir el títol d’FP1, en concret de la branca sanitària i de l’administrativa, a més de cursos per a la preparació de la prova de certificació de valencià. Durant els següents cursos la nostra oferta formativa anirà augmentant sempre en funció de la demanda del nostre alumnat, abastint tots el cicles de la formació reglada, a més de cursos d’anglés i tallers diversos.

El curs 96/97 la Conselleria, mitjançat un decret, converteix tots els Programes Municipals d’FPA en Centres Municipals d’FPA.

El curs 98/99, coincidint amb la celebració dels 10 anys d’independència del centre respecte la col·legi públic, s’inicia el procés de canvi de nom i passa a nomenar-se a partir d’aquest moment Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Paz Mínguez. A partir d’ací s’enceta una nova etapa que portarà l’escola a consolidar-se com un referent de formació per a les persones adultes no sols al poble sinó també a la comarca i al País Valencià. Aquest pas ve ajudat per la decisió de l’equip directiu junt amb l’Ajuntament de demanar l’autorització provisional per poder impartir el Graduat en Educació Secundària (GES) en la seua totalitat, era un del pocs dels vora 130 centres municipals en rebre aquesta autorització. Aquest nova situació va implicar un esforç gran per part de l’Ajuntament en haver de contractar més professorat, en aquest cas llicenciats en cadascun del àmbits que formen el GES, social, lingüístic i cientificotecnològic. Aquesta autorització provisional tenia data de caducitat i des de Conselleria va eixir el decret que marcava les línies a seguir pels ajuntaments per tal d’obtenir l’autorització definitiva, que no sols implicava tenir el professorat adient sinó també les instal·lacions. Gràcies a l’esforç de l’Ajuntament, i sobretot a la Regidoria d’Educació, el 24 de maig de 2007 es firma el conveni entre l’Ajuntament i la Generalitat, per a la creació d’un centre docent públic de formació bàsica de persones adultes (Cicle I i II) de titularitat municipal. El CMFPA Paz Mínguez va ser un dels primers centres municipals a tenir l’autorització per poder impartir el GES 2 en tot el País Valencià.

Durant tots aquests anys el centre ha participat en nombrosos esdeveniments, actes i projectes referents a la formació de persones adultes, i ha estat sempre capdavanter en iniciatives formatives, cal destacar els dos premis d’innovació educativa i el de foment de la lectura Ciutat d’Alzira, així com l’organització i coordinació d’un programa europeu Grundtvig i la participació en altres programes europeus.

Quasi 50 anys d’història de l’ensenyament per adults al nostre poble gràcies al treball i l’esforç de tot el professorat que ha passat per l’escola, així com als regidors i regidores que apostaren fermament pel nostre centre.

Font: Article publicat en ‘El Miragall‘ de paper del mes d’agost de 2021.

- PUBLICITAT -