- PUBLICITAT -

 

L’Assemblea General de l’Associació Espanyola de Directors de Cor, ha pres una decisió transcendent per a la comunitat musical. Eduardo Cifre Gallego, fill del nostre poble, ha rebut el títol de Soci d’Honor per part de l’associació, en reconeixement de la seua destacada carrera com a director de cors i formador de nous directors.

Eduardo Cifre Gallego

La seua dilatada experiència com a catedràtic de direcció coral al Conservatori Superior de Música de València ha influït positivament en nombrosos alumnes, alguns dels quals han arribat a destacar com a directors reconeguts, com l’actual director del Cor Nacional d’Espanya.

El castelloner Eduardo Cifre Gallego és considerat una figura destacada en el camp de la direcció coral. La seua passió per la música coral va sorgir des de jove, i al llarg dels anys ha dedicat la seua vida a perfeccionar-se en aquest àmbit i a transmetre els seus coneixements i la seua passió als altres.

PUBLICITAT

Com a catedràtic de direcció coral al Conservatori Superior de Música de València, Cifre Gallego ha format generacions de directors de cors, guiant-los en el desenvolupament de les seues habilitats tècniques i artístiques. Els seus ensenyaments han estat fonamentals perquè molts dels seus alumnes seguisquen amb èxit la seua pròpia carrera com a directors reconeguts en el panorama coral.

L’associació espanyola de directors de cor ha valorat aquestes imprescindibles aportacions i ha decidit atorgar a Eduardo Cifre Gallego el títol de Soci d’Honor, en reconeixement de la seua trajectòria exemplar i al seu compromís amb l’art coral.

Amb l’atorgament del títol de Soci d’Honor a Eduardo Cifre Gallego, l’associació espanyola de directors de cor ha destacat la seua influència i dedicació excepcionals en el camp de la direcció coral. El seu llegat es veu reflectit en l’èxit dels seus alumnes i en la seua pròpia contribució a l’enriquiment de l’escena musical. El reconeixement a Cifre Gallego demostra la importància de la seua figura com a referent per als directors de cors.

- PUBLICITAT -