- PUBLICITAT -

 

Per Eva Remolina / AMIC

Bàsicament, el “Bono cultural joven” és una ajuda aprovada per l’Estat Espanyol aquest mes de març i adreçat a tots els joves que durant l’any 2022 compleixin els 18 anys, i que haurà de destinar-se exclusivament a l’adquisició de productes o serveis relacionats amb el món de la cultura.

L’objectiu d’aquesta mesura és, d’una banda, ajudar al sector de la cultura tan afectat per la Covid, i per una altra, fomentar la lectura entre els joves, així com acostar-los a la cultura.
Els diners tindran certes limitacions, ja que hauran de ser distribuïts de la següent manera:

PUBLICITAT

– Màxim 200 euros per a l’art en viu. És a dir, exposicions, museus, concerts, cinemes, espectacles o teatres…
 Màxim 100 euros en productes amb suport físic com ara llibres, revistes, videojocs o partitures entre altres.
– Màxim 100 euros per a consum digital, que inclouria tota mena de subscripcions.

Queden exempts els llibres de text, instruments musicals, hardware i software, consumibles informàtics, dispositius electrònics, esport, espectacles de toros o moda.
Així mateix, cal saber que els diners només es podran gastar en els establiments adherits.

La bonificació la podran sol·licitar tots aquells que s’apuntin a una plataforma que començarà a estar disponible el mes de juny, a condició que es tingui la nacionalitat espanyola o un permís legal de residència. Les sol·licituds s’atendran per ordre d’inscripció i un cop aprovada, es rebrà una targeta virtual amb una validesa d’un any.

Amb aquesta mesura, Espanya s’equipara a uns altres països europeus com Itàlia o França, que ja van aplicant ajudes similars des de fa alguns anys.

- PUBLICITAT -