- PUBLICITAT -

 

L’Ajuntament de Castelló ha aconseguit una subvenció de L’IVACE, de 165.202,48 € per a la millora del polígon industrial EL PLA I i II.

L’objectiu de les millores previstes són una posada en valor el polígon industrial ‘El Pla’ de Castelló, de manera que es faciliten serveis demandats per potencials empreses que pretenguen implantar-se, entre elles fibra òptica. A més, es pretén modernitzar la instal·lació de l’enllumenat públic de manera que siga més eficient ambientalment i econòmicament.

Les actuacions que es plantegen suposen un 100% d’aprofitament, perquè poden ser beneficiàries tant les empreses existents com les futures a implantar.

Les actuacions que es pretenen escometre són:

.- Obra civil per a implantació de fibra òptica, mitjançant canalització subterrània de tipus telecomunicacions en rasa i amb tub. Aquesta mesura afectarà a tot el polígon, aprofitament del 100% i pretén millorar els serveis a oferir al polígon per a les empreses existents i potencials. S’espera aconseguir la implantació de noves empreses.

.- Millora de l’enllumenat públic mitjançant substitució de les lluminàries existents i reposició de columnes afectades per accidents. Actualment es disposa de 178 punts de llum. Les lluminàries actuals funcionen amb llums de VSAP de 250 W, i es planteja la seua substitució per lluminàries amb tecnologia led, de millor eficiència energètica, de potències 60, 78 o 98 W segons l’ample dels vials i disposició dels fanals, per a arribar als valors lumínics adequats. La millora es planteja en tots els vials que formen el polígon, aprofitament del 100%. Amb aquesta mesura es pretén millorar l’eficiència del servei existent i adequar la instal·lació renovada al Reglament d’eficiència energètica d’enllumenat exterior (i les seues instruccions tècniques complementàries).

PUBLICITAT

.- Identificació de carrers, mitjançant la corresponent senyalització, fixada mecànicament a pal formigonat. La millora es planteja en tots els vials que formen el polígon, aprofitament del 100%.

.- Senyalització horitzontal i vertical de trànsit, tant en els vials del polígon com en un dels traçats de connexió del nucli urbà amb el polígon d’accés no rodat, proposat en l’estudi de mobilitat de Pla General Estructural en tramitació. La millora es planteja en tots els vials que formen el polígon, aprofitament del 100%. Es tracta tant de marques viàries i altres pintats homologats com de muntatge de senyals de circulació subjectes mecànicament a pals formigonats.

Les actuacions a realitzar són:

Obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres serveis
Millora il·luminat públic, mitjançant mesures d’eficiència energètica o energies renovables
Senyalització/identificació de carrers
Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

El percentatge d’aprofitament és dels 100 per cent, la data d’inici l’1 de juny de 2021 i la data de finalització és el 31 de desembre de 2021.

Resum del pressupost total del projecte complet

Taula de pressupostos per participant i exercici indicant:

Cost d’execució de les obres o instal·lacions és de 194.993,65 €, el cost dels béns i equips és de 0,00 €, i el cost de redacció de projectes d’obra o instal·lació, d’estudis de seguretat i salut i direcció d’obra, sempre que es contracten externament és de 4.840,00 €, el total del pressupost accedeix a 199.833,65 €.

Font: – Alcaldia
- PUBLICITAT -

2 Comentaris

  1. També es podria estudiar la peatonalització dels carrers de Sta Bárbara, De Dalt i De Baix. Les voreres miden 45 cm i hi han persones amb immobilitat que tenen que anar pel carrer.

  2. El del polígon industrial està molt bé, com molt bé estaria esfaltar d’ una vegada després de més de 30 anys, els carrers Ronda de L’ Almenà i Racó de Sifre, que es troben fets un senllace. Només cal mirar davant del col.legi Severí Torres els clots que hi han front al bar la Perala. Ja estaria bé Sr. Alcalde, que dona oix circular per els anomenats carrers totalment abandonats des de fa molts anys, i mai els arriba el pressupost ni l’ hora d’ arreglar-los al complet, sols a base de parxes xapucers.

Comentaris

Introduïu el vostre comentari
Introduïu el vostre nom ací