- IFORMACIÓ -

 

INFORMACIÓ SOBRE LA TAXA DE TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS EXERCICI 2020 (TTRU)

PUBLICITAT

Degut a l’afluència de veïns i veïnes del nostre poble que han rebut al seu domicili el DOCUMENT D’INGRÉS EXECUTIVA (amb recàrrec de constrenyiment, interessos i costes) de la taxa de residus per part del Consorci de Residus, l’Ajuntament li vol informar sobre les opcions de pagament d’aquesta taxa:

Opcions en el calendari fiscal:

1. Pagament en un termini, de rebuts no domiciliats: des de l’1 de juny fins 31 de juliol, en període voluntari.

2. Pagament en dos terminis, de rebuts domiciliats:

– 1er termini 1 de juliol (50%)

– 2on termini 1 d’agost  (50%)

Recorde que si desitja la domiciliació de la TTRU ho pot sol·licitar a les nostres oficines municipals.

També s’informa de que s’ha ampliat el termini per a acreditar la no subjecció de la taxa fins al 31/01/2020, amb efectes per als exercicis 2020/2021, per als supòsits de vivendes i locals sense llum o aigua.

Recorde que la Taxa pel Tractament de Residus Urbans (TTRU) és titularitat del Consorci de Residus Ribera i Valldigna, gestionada i recaptada per la Diputació Provincial de València, i és complementària a la que es paga a l’Ajuntament per la seva recollida, que es denomina Taxa per Servei de Recollida Domiciliària de Fem i Residus Sòlids Urbans.

Desitgem que esta informació haja sigut d’utilitat. Per a qualsevol dubte pot adreçar-se al servei de recaptació de l’Ajuntament.

Ajuntament de Castelló

- PUBLICITAT -